En av de elva varghannar som dokumenterats på Jylland. Nu laddar Danmark för att bli ett ”vargland”. Regeringen har nu antagit en förvaltningsplan för varg.

En av de elva varghannar som dokumenterats på Jylland. Nu laddar Danmark för att bli ett ”vargland”. Regeringen har nu antagit en förvaltningsplan för varg.

Nu har Danmark en ”vargplan”

Danmark får den 1 juli den första vargförvaltningsplanen genom tiderna.

Miljöminister Kirsten Brosböl (s) har godkänt planen som ska garantera att både vargar, människor och husdjur ska kunna leva sida vid sida i framtiden. Det är i alla fall förhoppningen i planen, när vargen nu återvänt till Danmark efter 200 år.

Enligt vargförvaltningsplanen blir det danska Naturstyrelsen som får i uppgift att bestämma om eventuella skyddsjakter mot problemvargar. Planen innehåller också regler kring ekonomisk ersättning till djurägare på grund av vargangrepp.

Det ska också finnas bidrag att söka till vargsäkra inhägnader.

Jakt & Jägare har tidigare berättat att danska biologer uppskattat att det bara på Jylland teoretiskt borde kunna hysas en vargstam på 100 djur i framtiden.

MInst elva hannar på Jylland
Fakta pekar idag på att minst elva hanvargar uppehållit sig på fastlandet på Jylland det senaste året. DNA-prover visar det, men än finns inga bevis på tikar eller föryngringar inom landets gränser. Inte heller finns det varg i den utbredda danska övärlden.

Som en del i den 50 sidor tjocka förvaltningsplanen ingår riktlinjer för informationskampanjer och workshops för att öka kunskapen om varg.

Gröna vargvänner dominerar
Planen har föregåtts av förarbete i det så kallade Viltförvaltningsrådet där en lång rad gröna organisationer medverkat, bland andra Danmarks Jägarförbund, jordbruksintressen och naturskyddsintressen.

Bland jägarna finns dock kritiska röster.

Danmark ska även i framtiden vara ett vargfritt land. Det anser jägarorganisationen Dansk Land- och Strandjagt, den mindre av landets två jägarorganisationer.

De laddar nu för en hård kamp mot regeringens vargförvaltningsplan och hävdar att vargar har förts in illegalt i Danmark.

Mer om detta finns att läsa i det kommande juli-augustinumret av Jakt & Jägares pappersupplaga.