Foto: Jägarnas Riksförbund JRF:s nationella samordnare för jägarexamen, Jimmy Låås, är nöjd med ändringarna. Sitt 20 år gamla jägarbevis behöver han inte längre.

Nu skrotas jägarexamensbevisen

Den 15 maj träder två förändringar i föreskrifterna om jägarexamen i kraft. Jägarexamensbevis kommer inte längre att utfärdas och skjutprov för kulvapen blir tillåtna att göra på inomhusskjutbanor.

Jakt & Jägare har tidigare rapporterat om förändringarna som Naturvårdsverket nu har beslutat.

– Sammantaget handlar det om regelförenklingar både för provtagare och provledare samt andra intressenter. Det är helt i linje med vårt inriktningsmål om en tydlig viltförvaltning i vår viltstrategi, säger Hanna Ek, biträdande enhetschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Har spelat ut sin roll

Jägarexamensbeviset anses ha spelat ut sin roll, eftersom uppgifterna i dag registreras digitalt i jägarregistret.

”Provtagaren kan fortfarande logga in jägarregistret och skriva ut ett intyg över avlagda prov inom jägarexamen om så önskas”, meddelar Naturvårdsverket.

Att skjutprov för kulvapen inte längre måste avläggas utomhus gör det möjligt att utföra prov på de skjutbanor som numera byggs inomhus. Något krav på att det praktiska hagelgevärsprovet måste utföras utomhus har inte funnits sedan tidigare.

JRF är nöjda

De nya föreskrifterna har tagits fram i samverkan med Jägarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet och Polismyndigheten.

Jimmy Låås, nationell samordnare för jägarexamen i Jägarnas Riksförbund, JRF, är nöjd. Han säger:

– Det är bra att det blir en förenkling och besparing, både för ekonomin och miljön. Den ligger dessutom helt i linje med JRF:s vision: ”Vi förenklar jakten för jägarna”.