Foto: Mostphotos Enligt länsstyrelsen är det mindre troligt att skarvarna stannar kvar längs Gavleån, eftersom det rör sig mycket människor i omgivningarna. I sitt avslag skrev myndigheten också: ”Även om Gavleån hyser sårbara fiskpopulationer och känsliga områden avseende fisk anser länsstyrelsen inte att sökande har kunnat påvisa hur skarven påverkar bestånden på de aktuella fastigheterna som omfattar ån eller heller bestånden i närområdet.”

Ny ansökan om skyddsjakt på skarv i Gävle

Gävle kommun ger sig inte – efter tidigare avslag ansöker kommunen på nytt om skyddsjakt på skarv längs Gavleån. Förhoppningen är att fågelns etablering ska stoppas innan problem uppstår.

Som Jakt & Jägare har rapporterat om vill Gävle kommun få tillstånd för skyddsjakt på skarv längs Gavleån i Gävle.

Hotar fisket

Bland annat har man hänvisat till att fågelns etablering hotar arbetet med fiskevård och återplantering av öring och lax i ån – samtidigt som de befintliga bestånden av ål, abborre och gädda hotas.

Men länsstyrelsen delade inte åsikten och skrev i sitt avslag att ”ansökan inte uppfyller de kriterier som krävs för att kunna fatta beslut om undantag från fridlysningsbestämmelserna”.

Nu har emellertid Gävle kommuns markförvaltning skickat in en ny ansökan i vilken man hänvisar till att nytagna bilder visar hur skarvarna bygger bon och gör sig hemmastadd längs Gavleån, rapporterar SVT Gävleborg.

”Börjat häcka”

– Vi måste få skyddsjakt även i inlandet. När de väl har boat fast sig och börjat häcka dör allt på platsen, Leif Östman, markförvaltare på Gävle kommun.

Sandra Wahlund, viltchef Länsstyrelsen Gävleborg, delar dock inte bilden. Hon tror inte att skarven kommer att bli bofast längs ån, delvis beroende på att många människor rör sig i området.

– Mer troligt är det att den är där tillfälligt för att söka föda, säger Sandra Wahlund till SVT.