Foto: JRF Den i Frankrike bosatte svenska jägaren vann mot Polisen.

Ny dom: Utlandssvensk får fortsätta förvara jaktvapen hos annan

Att en 60-årig svensk man har bott i Frankrike sedan 1997, och inte jagat under denna tid, hindrar inte att han ges tillstånd att fortsätta förvara sina vapen hos någon annan. Det framgår av en färsk dom från kammarrätten.

Innan mannen på grund av sitt arbete utvandrade till Frankrike 1997 jagade han i Jämtland, där han fortfarande har kvar en jaktfastighet. Under dessa år har mannen haft tillstånd att förvara sina vapen hos någon annan i Sverige och så vill han fortsätta att ha det.

Men när han ansökte om att förlänga tillståndet sade polisen nej, eftersom mannen är varaktigt boende utomlands och polisen inte ansåg att han hade angivit några särskilda skäl för att tillståndet skulle förlängas.

Förvaltningsrätten höll med Polisen och avslog mannens överklagan.

Nya uppgifter

När mannen gick vidare och överklagade till kammarrätten anförde han delvis nya uppgifter. Till exempel att jakttiden för älg inte sammanfaller med semesterperioden i Frankrike, och att det är skälet till att han inte har jagat sedan 1997. Men när han har gått i pension har han för avsikt att börja jaga i Sverige igen.

Kammarrätten i Göteborg finner inga skäl att ifrågasätta dessa uppgifter, och konstaterar att mannen redan har haft tillstånd att förvara sina vapen hos någon annan i 20 år samt att hans pensionering inte bör vara alltför avlägsen.

Vid en helhetsbedömning anser kammarrätten det motiverat att låta mannen förvara de två vapen som han har kvar hos någon annan och att det därför finns särskilda skäl att medge tillstånd. Målet återförvisas därför till Polismyndigheten för fortsatt handläggning.