Finska regeringen slopar den övre gränsen för hur många undantagslov på varg som får beviljas. Åtminstone för i år.
Foto: Shutterstock Finska regeringen slopar den övre gränsen för hur många undantagslov på varg som får beviljas. Åtminstone för i år.

Ny finsk politik – fler vargar kan fällas

Antalet vargar i Österbotten har fördubblats de senaste åren och hela den finska vargstammen förflyttar sig västerut. Därför satsar landets regering nu drygt tre miljoner kronor på vargövervakning.

De nya pengarna ska användas till att bland annat anställa en särskild vargkontaktperson i landets västra delar. Då ska man snabbare kunna förebygga problem och reagera på skador orsakade av varg.
En vargkontaktperson finns redan i sydvästra Finland och erfarenheterna av hens arbete är goda.

Vill märka fler
Regeringen önskar dessutom att fler vargar ska märkas med gps-halsband så att det blir lättare att spåra dem, skriver svenskspråkiga tv-stationen YLE.
– Genom att vargarna märks hoppas vi också kunna förebygga jakthundsskador, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C).
Men vargmärkning i Finland kräver tillstånd av jakträttsinnehavare, så märkning kan bara genomföras i områden där markägare och jaktföreningar vill det.

Slopar övre gränsen
För att fälla varg krävs undantagslov (skyddsjaktstillstånd) och sådana beviljas i regel enbart om vargen har betett sig aggressivt eller på annat sätt kan uppfattas som ett hot mot människor.
Antalet lov har tidigare varit begränsat, men det ändrar Leppäs ministerium på nu genom att – åtminstone för i år – slopa den övre gränsen för hur många vargar som får fällas.
Men det krävs alltså fortfarande undantagslov. Förflyttning i stället för avlivning är också ett alternativ, uppger YLE.