Foto: Mostphotos Den nya nationella förvaltningsplanen för storskarv ska bland annat göra det lättare att fatta fleråriga skyddsjaktsbeslut.

Ny förvaltningsplan som underlättar skarvjakt ska tas fram

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv. Det beslutade regeringen i går.

I uppdraget ingår att

  • revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv,
  • sammanställa kunskap och identifiera eventuella kunskapsbrister om storskarvens roll i ekosystemet och effekter på fiskbestånden, samt
  • genomföra kompletterande predation- och födosöksstudier som förstärker kunskapen nationellt och regionalt om storskarven och därmed ger stöd åt en ekosystembaserad förvaltning som omfattar fisket.

Minska allvarlig skada

Syftet med revideringen av förvaltningsplanen är bland annat att minska allvarlig skada på fiskerinäringen orsakad av storskarv.

Förvaltningsplanen ska, om det bedöms lämpligt och förenligt med EU-rätten, underlätta för fleråriga skyddsjaktsbeslut samt användandet av effektivare jakt- och skrämselmetoder som komplement till den jakt som bedrivs med skjutvapen.

– Skarvförvaltningen ska bland annat syfta till att populationen ska vara hållbar ur ett kustmiljöperspektiv och regeringen anser att det finns skäl att revidera förvaltningsplanen för att kunna inkludera fler perspektiv, ökad kunskap samt förändrade jaktbestämmelser, kommenterar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande.

Slutredovisning 2024

Senast den 30 november 2023 ska Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten lämna en delredovisning av uppdraget. Och senast den 30 november 2024 ska myndigheterna lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet.