Karta över det utökade i delar av Marks och Svenljunga kommuner där det är skyddsjakt på lodjuret som angripit cirka 25 får.
Karta över det utökade i delar av Marks och Svenljunga kommuner där det är skyddsjakt på lodjuret som angripit cirka 25 får.

Ny jakt på fårdräpande lodjur

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att återuppta skyddsjakten efter det lodjur som rivit ett stort antal får i trakterna av Öxabäck och Svenljunga under hösten. Hittills misstänker myndigheterna att samma lodjur ligger bakom dödanet av cirka 25 får.

– Man kan aldrig vara helt säker på att det är samma lodjur. Men vi tror att av de 26 dödade får vi har dokumenterat sedan augusti i år i området är det i huvudsak samma djur som ligger bakom, säger Anita Bergstedt, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Västra Götaland.
Som Jakt &J ägare tidigare berättat gick den första skyddsjakten trögt. Jakten upphörde i samband med älgjaktsstarten utan att lodjuret kunde fällas. Då hade 16 dödade får dokumenterats.

Ytterligare tio får angreps
Sedan har tio stycken tillkommit.
Några av de senare rivningarna har skett utanför det område som var aktuellt när det första skyddsjaktsbeslutet togs 26 september. Därför har det i det nya skyddsjaktsbeslutet från i går blivit ett utökat jaktområde.
Liksom vid det första tillfället är det länsstyrelsen själv som tagit initiativet till skyddsjakten.
Enligt beslutet gäller jakten i delar av Marks och Svenljunga kommuner, där avgränsningarna visas på en särskild karta.

Gäller året ut
Tillståndet gäller året ut.
I beslutet betonar länsstyrelsen att jakten ska ske med utsedda hundförare.
Dessutom får spårning efter lodjuret endast påbörjas i den fårhage där lodjuret varit inne och rivit eller försökt riva får.
Det minskar risken för att fel lodjur skjuts.

Även loungar får skjutas
Skulle skyddsjägarna upptäcka medföljande ungar till det vuxna lodjuret omfattar beslutet även dessa.
Även om länsstyrelsens beslut går att överklaga poängteras att jakten för den skull inte behöver avbrytas i avvaktan på den högre instansens uppfattning.
Jaktledare för skyddsjakten har också utsetts i beslutet.
Jaktlaget utses av denne person i samråd med länsstyrelsens besiktningsman i rovdjursfrågor.