En skärpning av knivlagen behöver inte betyda någon större praktisk skillnad för svenska jägare. Liksom tidigare gäller sunt förnuft.
Foto: Morakniv En skärpning av knivlagen behöver inte betyda någon större praktisk skillnad för svenska jägare. Liksom tidigare gäller sunt förnuft.

Ny knivlag drabbar inte jägare

En skärpt knivlag innebär ingen omedelbar förändring för landets jägare. Tanken är att komma till rätta med den grova brottsligheten genom att utdöma fler fängelsestraff, inte att lagfara skötsamma privatpersoner.

Lagen om förbud gällande knivar och andra farliga, populärt knivlagen, har varit omdiskuterad ända sedan den infördes för över 30 år sedan. Svårigheter att förutse vad som är olagligt och tänjbara gummiparagrafer är kritik som förekommit.

Lagskärpning diskuteras
Flera politiska partier har föreslagit en skärpning av lagen och nu har regeringen tagit fram en promemoria med målet att fler ska dömas till fängelse och inte, som fallet är i dag, till böter.
– Vi har även skärpt straffen för ett stort antal brott där kniv kan användas, bland annat mord, grov misshandel, grovt olaga hot, grov utpressning och grovt rån. Nu går vi fram med ett nästa steg och remitterar i dag förslag om skärpta straff för allvarligare knivbrott, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) i ett pressmeddelande.

Mot grovt kriminella
Som skäl till skärpningen uppger Mikael Damberg att det kan vara så att grovt kriminella i ökad omfattning väljer att bära kniv i stället för skjutvapen.
I promemorian föreslås därför att maxstraffet för brott av normalgraden mot lagen ska skärpas till ett års fängelse.
Straffet för grova brott ska samtidigt höjas till mellan sex månader och två års fängelse.
Enligt förslaget ska också fler situationer än tidigare bedömas som grova.
Exempel på sådana situationer kan vara då någon bär kniv på ett skolområde, ett sjukhus eller ”en brottsutsatt plats”.

”Samma regler som tidigare”
Advokat Sven Severin, som har stor erfarenhet av jaktrelaterade mål och bland annat har försvarat Karl Hedin, tror inte att vanliga jägare behöver oroa sig för att råka illa ut vid en lagskärpning.
– Det är samma regler som tidigare såtillvida att ett innehav av kniv ska vara befogat. Det ska aldrig vara fel att åka hem från jakten och ha en kniv på sig. Men också i fortsättningen ska man låta bli att ha kniven i bältet när man går in i mataffären.
Men är det inte olustigt att man nu riskerar fängelsestraff för slarv som tidigare kunde resultera i böter?
– Frågan är om någon agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet. Oaktsamma brott mot knivlagen kan aldrig resultera i fängelse. Man vill komma åt de situationer då kniven riskerar att användas vid brott, säger Sven Severin.