Ny rapport visar på långsammare ökning av viltolyckor

Viltolyckorna både minskar och ökar. En ny halvårsrapport visar fortfarande på en ökning, men jämfört med en tidigare kvartalsrapport är ökningen inte alls lika stor.
– Det visar att man måste tolka sådan här statistik försiktigt, säger Anders Sjölund, ekolog på Vägverket.

Den här gången är det Nationella Viltolycksrådet som lämnat viltolycksstatistiken för första halvåret. Där framgår att viltolyckorna generellt ökat med 15 procent och älgolyckorna med 22 procent.
I början av maj gick älgskadefondsföreningen ut med motsvarande statistik för första kvartalet. Den visade på en generell ökning på långt över 20 procent och en ökning av älgolyckorna med hela 31 procent.
Redan då varnade både Anders Sjölund på Vägverket och forskare för att tolka statistiken bokstavligt. De pekade på framför allt de stora skillnaderna i snödjup under de jämförda perioderna, vilket man från tidigare forskning vet har stor betydelse för hur viltet rör sig på vägarna. Vintern 2007–2008 var extremt snöfattig, medan den senaste vintern var extremt snörik.

Flera frågetecken
Andra faktorer som har stor betydelse är rapporteringsrutiner och polisens hantering. Forskaren Olof Liberg pekade på att till exempel rådjursolyckorna såg ut att öka dramatiskt i län där man vet att rådjursstammen är stabil, samtidigt som ökningen av vildsvinsolyckorna inte alls visade samma ökning som inventeringarna faktiskt visar. Han slog också fast att olycksstatistik aldrig används inom forskningen för att bedöma viltstammarnas storlek, eftersom alldeles för många faktorer spelar in.
De nya siffrorna från Viltolycksrådet ger Liberg rätt. Halvårsstatistiken visar på en mer moderat ökning av rådjursolyckorna, medan vildsvinsolyckorna ökar betydligt mer – med hela 27 procent som riksgenomsnitt. Det stämmer med vad de flesta har förväntat sig.

En nypa salt
Anders Sjölund tycker att de nya siffrorna bekräftar att man måste ta olycksstatistik med en nypa salt:
– Vår bedömning är generellt att älgolyckorna ökar en aning, medan vildsvinsolyckorna ökar rejält och tydligt. Vi ser också att olyckor med kronhjort och dovhjort är på gång, säger han.
– Det är fortfarande bara en halvårsrapport och under året kan säkert de här siffrorna sätta sig ännu mer. Jag har också en misstanke om att en hel del av skillnaderna beror på nya rapporteringsrutiner inom polisen.

Ökning av viltolyckor första halvåret 2009,
jämfört med första halvåret 2008.

Älg +22%
Hjort +8%
Rådjur +14%
Vildsvin +27%
Rovdjur -10 %

(Rovdjur finns inte med i Älskadefondsföreningens kvartalsrapport. Siffrorna bygger på en liten bas, 28 olyckor).

Jämförelse mellan Älgskadefondsföreningens kvartalsrapport och Nationella Viltolycksrådets halvårsrapport.

Art Kvartal Halvår
Älg +31% +22%
Hjort +21% +8%
Rådjur +24% +14%
Vildsvin +21% +27%

Dan Törnström
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...