Vargtiken har sedan 2018 rört sig i ett område mellan Ockelbo och Lingbo och återkommande ställt till med obehag för boende.
Foto: Shutterstock Vargtiken har sedan 2018 rört sig i ett område mellan Ockelbo och Lingbo och återkommande ställt till med obehag för boende.

Ny skyddsjakt på problemvarg i Ockelbo

En närgången vargtik som under lång tid har ställt till med obehag för boende får återigen skyddsjagas. Denna gång i området kring Mo och Svartsbo i Ockelbo kommun. Det har länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutat i dag.

Vargtiken, med beteckningen G218-17, har sedan 2018 rört sig i ett område mellan Ockelbo och Lingbo. Och under 2020, då hon gick ihop med en hane, har hennes dna gått att säkra vid ett stort antal incidenter med närgångna vargar.
Bland annat observerades två vargar på en tomt där de åt korv som familjen hade grillat några timmar tidigare. Vargarna gick inte skrämma bort. I stället morrade de när de boende gick ut och skrek åt dem att de skulle ge sig av.

Fyra angrepp på tamdjur
Under sommaren och hösten förra året skedde också fyra vargangrepp på får och lamor i området där G218-17 och hennes partner rörde sig. Vid angreppen gick det att säkra dna, antingen från saliv på de dödade djuren eller från spillningar i närheten.
Vid två tillfällen beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt. Den 5 oktober sköts varghanen, men vargtiken lyckades ingen jägare fälla.
Sedan årsskiftet har ett femtiotal rapporter om syn- och spårobservationer inkommit till länsstyrelsen från Mo/Svartsbo-området. Det handlar till exempel om spår från en varg som har rört sig på tomter och inom 30 meter från bostadshus. Varg har även rört sig i ko- och hästhagar.

Långvarig rädsla och oro
Den 14 mars tog länsstyrelsen emot en ansökan om skyddsjakt på varg från 29 personer boende i Mo och Svartsbo med omnejd i Ockelbo kommun. Skälen som anges i ansökan är av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet och för att förhindra allvarlig skada.
Länsstyrelsen håller med och gör bedömningen att vargens närvaro i området har genererat långvarig rädsla och oro. De boende har fått försämrade livsvillkor och inskränkningar i sin vardag.

”Ingen annan lösning”
Så här sammanfattar länsstyrelsen sitt beslut:
”Mot bakgrund av problemens omfattning och karaktär, avsaknaden av alternativa lösningar och den långa tid som boende berörts gör länsstyrelsen bedömningen att G218-17 är att klassa som en problemindivid som riskerar orsaka allvarlig skada. Individen har även under den långa tid som boende berörts visat tydliga tecken på oönskat beteende som i längden riskerar att orsaka ytterligare skada. Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan lösning än att bevilja skyddsjakt.”
Skyddsjakten får pågå som längst till och med den 8 april.