Skyddsjakten får bedrivas inom det begränsade område där de senaste angreppen har ägt rum.
Foto: Länsstyrelsen i Hallands län & Shutterstock Skyddsjakten får bedrivas inom det begränsade område där de senaste angreppen har ägt rum.

Ny skyddsjakt på varg i Halland

Den senaste veckan har fyra vargangrepp på får ägt rum i kommunerna Varberg och Falkenberg. Det har fått länsstyrelsen i Hallands län att på eget initiativ fattat ett nytt beslut om skyddsjakt på en varg.

Under sommaren och hösten har minst tio vargangrepp mot tamdjur konstaterats i Hallands län. 79 får har dödats eller fått avlivas på grund av allvarliga skador.
När fem angrepp hade ägt rum mellan den 21 juli och 11 september beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt på en varg, utan att någon varg fälldes. Beslutet gällde till den 6 oktober.
Men sedan dess har länsstyrelsen besiktat inte mindre än fyra nya vargangrepp på får inom sju dagar. Det senaste i söndags.

Tror att det är samma varg
Länsstyrelsen kan inte avgöra om det är en och samma vargindivid som har utfört alla dessa angrepp, men anser att det finns starka indikationer på att så är fallet.
Dna-analyser av salivprov har visat att några av angreppet har utförts av en hane från Björnåsreviret, som ligger på gränsen mellan länen Dalarna och Gävleborg. Men salivproven som har tagits vid angreppen under den senaste veckan har det ännu inte kommit några provsvar på.
– Det finns inget hinder för att medge skyddsjakt även om det inte är klarlagt vilken individ som orsakat skadorna, eftersom skadorna skett inom ett begränsat geografiskt område och inom en kort tidsperiod gör vi ett antagande om att det rör sig om samma individ och därför kan vi nu ta ett nytt beslut om skyddsjakt, kommenterar Karin Valtinat, biträdande enhetschef på Naturvårdsenheten, i ett pressmeddelande.

Ingen annan lämplig lösning
Länsstyrelserna bedömer det inte som rimligt att alla de fårhagarna i det aktuella landskapet på kort tid ska kunna skyddas med rovdjursavvisande stängsel.
Och eftersom länsstyrelsen också anser att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att angreppen ska upphöra har myndigheten i dag på eget initiativ beslutat om skyddsjakt på en varg.
Samma jaktledare och jaktlag som utsågs vid den förra skyddsjakten kommer att ansvara även för denna.
Skyddsjakten får pågå som längst till och med klockan 16.00 den 6 november.