Naturvårdverket får ytterligare ett halvår på sig innan arbetet med att främja viltvården i landet ska inledas.
Foto: Mostphotos/Sten-Åke Stenberg Naturvårdverket får ytterligare ett halvår på sig innan arbetet med att främja viltvården i landet ska inledas.

Ny tidsplan för NVV:s viltvård

Tidsplanen för uppdraget att främja viltvården flyttas fram med sex månader. Det har regeringen beslutat efter att ha lyssnat på en begäran från Naturvårdsverket, NVV.

Bakgrunden till beslutet är att regeringen i början av året gav Naturvårdsverket uppdraget att främja Sveriges viltvård. Bland annat ska Naturvårdsverket ansvara för att åtgärder som berör viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning utförs, det vill säga sådant som hittills har ingått i Svenska Jägareförbundets jakt- och viltvårdsuppdrag.

Krav på upphandling
Men åtgärderna måste ske med hänsyn till lagen om offentlig upphandling, LOU, och på grund av detta får Naturvårdsverket nu ett uppskov till den 1 juli 2022.
– Regeringen är mån om att Sverige ska ha en fortsatt väl fungerande viltvård och det är därför viktigt att ge Naturvårdsverket och övriga berörda aktörer den tid som behövs för att övergången till det nya upplägget ska bli så bra som möjligt, kommenterar landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.