Catharina Linde Forsberg varnar för att nya EU-regler kan få negativa konsekvenser för svenska jakthundsuppfödare.
Foto: Privat/Suzanne Fredriksson Catharina Linde Forsberg varnar för att nya EU-regler kan få negativa konsekvenser för svenska jakthundsuppfödare.

Nya EU-regler hot mot jakthundsaveln

Den 21 april träder nya EU-regler för in – och utförsel av djursperma mellan medlemsländer i kraft. De nya reglerna riskerar att bli ett tvärstopp i avelsutbytet över gränserna för landets hunduppfödare.

I de flesta EU-länder bedrivs hundavel som en småskalig hobbyverksamhet. Många av de jakthundsraser som används i Sverige är numerärt små och uppfödarna är helt beroende av avelsmaterial utifrån för att kunna bedriva en sund avel.
– De regler som nu ska träda i kraft är inte alls anpassade till hundavel utan riktar sig mot avelsstationer för lantbruksdjur och stuteriverksamhet för sporthästar, säger Catharina Linde Forsberg, professor emeritus i smådjursreproduktion vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och delägare i CaniRep HB, som tillsammans med SLU utför flest hundinseminationer i landet.  
– Tajmingen för de nya reglerna är extremt dålig. I och med pandemin har resandet för att para hundar i princip upphört och nu riskerar vi ett tvärstopp i AI-verksamheten, säger Catharina Linde Forsberg.

Krav på officiell veterinär
Den stora stötestenen i de nya reglerna (EU2020/686) är kravet på att en officiell veterinär ska skriva under och stämpla intygen vid utförsel av sperma.
– Det finns i dag ungefär 60 veterinärer som genomgått Jordbruksverkets AI-kurs och har tillstånd. Av dem är endast två officiella veterinärer, en i Malmö och en i Värmland. Övriga officiella veterinärer arbetar som regel på distrikt och är svåra att få tag på precis när det behövs. Det går inte att planera utförsel med kyld sperma långt i förväg så det blir nog svårt att få detta att fungera i praktiken, säger Catharina Linde Forsberg.

Bristfällig information
Rådet till de jakthundsuppfödare som planerar en parning över EU-gränserna efter 21 april är att utrusta sig med stort tålamod och en välfylld plånbok.
– Informationen om de nya reglerna i flera EU-länder har varit sen och bristfällig. Det kan få till följd att svenska AI-veterinärer kan tvingas neka till att utföra en insemination om den importerade sperman inte uppfyller kraven. I det läget har hundägaren redan lagt ut mellan 20 000–100 000 kronor i parningsavgift, veterinärkostnader, frakt med mera.
– Den här EU-regeln kan bli ett dråpslag för dem som vill föda upp sunda och dugliga hundar. Det är ju inte uppfödarna av smuggelhundar som är beredda att betala femsiffriga belopp för att få tillgång till lämpligt avelsmaterial, avslutar Catharina Linde Forsberg och uppmanar den som planerar att skicka eller ta emot sperma från utlandet att i god tid kontakta Jordbruksverket för aktuell information gällande intyg, vaccinationer och smittskyddsregler vid AI.