Sittande från vänster, rad ett: Peter Jonasson och Jonathan Kamperin Sandh. Rad två: 12-årige Johan Gustavsson, Simon Wide och banansvarig Stefan Johansson. Rad tre: kurs- och provledaren Mikael Olsson.
Sittande från vänster, rad ett: Peter Jonasson och Jonathan Kamperin Sandh. Rad två: 12-årige Johan Gustavsson, Simon Wide och banansvarig Stefan Johansson. Rad tre: kurs- och provledaren Mikael Olsson.

Nya jägare på Glimmingen

Nya jägare har utbildats i regi av JRF i Uddevalla-Lysekil. Efter flitigt studerande i kurslokalen på Glimmingen och träning på skjutbanan var det dags att avlägga de praktiska proven lördagen den 5 juni.

Nya jägare har utbildats i regi av JRF i Uddevalla-Lysekil.

Efter flitigt studerande i kurslokalen på Glimmingen och träning på skjutbanan var det dags att avlägga de praktiska proven lördagen den 5 juni.