Foto: Shutterstock Björn, lo och järv – nu har Naturvårdsverkets besked om nya miniminivåer offentliggjorts.

Nya miniminivåer för stora rovdjur beslutade

Nu har Naturvårdsverket fastställt de nya miniminivåerna för björn, järv och lo. Vad gäller varg kom länsstyrelserna inte överens i tid och har därför fått respit till och med den sista april.

Det är med stöd av förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn som Naturvårdsverket beslutar om miniminivåer för respektive art. Beslutet gäller som längst till och med den 29 april 2029, men nya nivåer kan fastställas under perioden.

Nivån avseende varg har länsstyrelserna inte kommit överens om med resultatet att myndigheterna har fått förlängd tid på sig – fram till den 30 april.

Antal björnar

Miniminivån för antalet björnar i hela Sverige fastställs till 1 400 individer – vilket är drygt 1 000 färre än den senaste skattningen av antalet.

Vad gäller järv fastställs miniminivån till 603 djur, varav den stora merparten, 547 järvar, ska finnas i det norra rovdjursförvaltningsområdet.

Lodjuren fördelas enligt Naturvårdsverkets beslut ganska jämt mellan det norra och det mellersta rovdjursförvaltningsområdet med en miniminivå på 332 respektive 347 djur i vardera området.

I det södra rovdjursförvaltningsområdet beslutar myndigheten om en miniminivå på 191 djur.

”Stor påverkan”

Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF, understryker att det är av central betydelse att komma ihåg att länen inte behöver ha fler stora rovdjur än den regionala miniminivån stipulerar.

– Det viktiga är att detta är det antal som vi juridiskt har tagit på oss att ha. Länen behöver absolut inte ha fler stora rovdjur än den regionala miniminivån ligger på, säger hon.

Avslutningsvis kräver Solveig Larsson:

– Då påverkan är stor för alla, från rennäring till lantbruk och jägare, så bör varje län i sina viltförvaltningsdelegationer fastställa miniminivån som förvaltningsnivå för den kommande perioden.