Den största koncentrationen finns i Dalarna, där den nya miniminivån är fastställd till 80 vargar.
Foto: Shutterstock Den största koncentrationen finns i Dalarna, där den nya miniminivån är fastställd till 80 vargar.

Nya miniminivåer för varg beslutade

(ANDRA UPPDATERINGEN) Naturvårdsverket har i dag beslutat om nya miniminivåer för varg. De innebär en liten spridning från mellersta förvaltningsområdet till norra och södra. Sammantaget motsvarar de det nationella referensvärdet på 300 individer. Det mest kontroversiella i vargmålet är att Jämtland ska ha minst en vargkull, vilket motsvarar tio vargar. Det kan i så fall slå hårt mot renskötseln.

De nya miniminivåerna för varg är 1 föryngring i det norra, 0,5 föryngring i det södra och 28,5 föryngringar i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.
– En spridning från det mellersta till de norra och södra rovdjursförvaltningsområdena är i linje med de nationella rovdjurspolitiska målen om ökad spridning och minskade koncentrationer där rovdjuren gör som mest skada, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.
Beslutet gäller som längst till och med den 9 maj 2024.

Vargar i renskötselområdet
Att Jämtland ska ha minst en vargföryngring, det vill säga tio vargar enligt omräkningsfaktorn för en valpkull, väcker protester från bland andra rennäringen, eftersom det skulle slå hårt mot renskötseln. Enligt Svenska samernas riksförbund ska renskötselområdet varken ha vargföryngringar eller problemvargar.
Marcus Öhman på Naturvårdsverket pekar på att Jämtland redan berörs av två vargrevir som även finns i Gävleborgs län.
– Det är ett revir som kallas Prästskogen och ett som kallas Krokvattnet, säger han till SVT Jämtland.

Kan lösas med skyddsjakt hos samebyar
Marcus Öhman håller inte med om att målet att ha minst tio vargar i Jämtland per automatik hotar renskötseln.
– Jag ser inte att det kommer att påverka renskötseln eftersom vargreviren inte är inom renskötselområdet. Sedan finns ju alltid möjlighet till skyddsjakt, kommenterar han till SVT.

Även länsstyrelsen säger nej
Inte heller länsstyrelsen i Jämtland är nöjda med Naturvårdsverkets beslut om om varggolven i de olika länen. Länsstyrelsen vill varken tillåta vargkullar i det egna länet, eller de övriga länen i det norra förvaltningsområdet, som förutom Jämtland även omfattar länen Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Sänkt nivå i Värmland
Värmland får i sin tur en sänkt miniminivå från elva till 7,5 föryngringar, vilket motsvarar minst 75 vargar istället för 110 i miniminivå. I praktiken ger det ingen skillnad på kortare sikt när det gäller vargtrycket, eftersom licensjakt tillåts först när hela vargstammen i Sverige har passerat över 300 vargar.
Värmland har hittills dragit ett mycket tungt lass när det gäller en hög andel av antalet vargar i det mellansvenska vargbältet.

Nationell omfördelning
Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland, förklarar att minskningen av varggolvet i länet är en nationell omfördelning.
– Det är en direkt följd av att vargstammen har spridit sig till ett större område, då kan man höja miniminivån i andra län och minska den i Värmland, säger hon till P4 Värmland.
För till exempel Västmanlands län innebär omfördelningen att varggolvet höjts med fem vargar, jämfört vad som sagts i länets viltförvaltningsdelegation. 

FÖRDELNINGEN LÄN FÖR LÄN

10 vargar i Jämtland
80 vargar i Dalarna
35 vargar i Gävleborg
75 vargar i Värmland
10 vargar i Stockholm
10 vargar i Uppsala
35 vargar i Örebro
15 vargar i Västmanland
25 vargar i Västra Götaland
5 vargar i Södermanland