Den lurviga petiten är överlägset störst bland de franska bassetarna i Sverige. 

Nya provregler för petit basset

För den största svenska rasklubben för basset, Petit Basset Griffon Vendeen-klubben, är det på gång med en radikal ändring av sina drevprovsregler vid nästa regelrevidering. 
I dag är det möjligt för petit att ta ett förstapris genom att driva tre gånger 30 minuter om även egenskapspoängen räcker till. 
– Mitt tips är att den möjligheten tas bort vid nästa revidering av drevprovsreglerna, säger ordföranden i rasklubben, Bosse Olofsson. 

Den lurviga petiten är överlägset störst bland de franska bassetarna i Sverige. Rasklubben har cirka 900 medlemmar. I början på 2000-talet föreslogs klubbens årsmöte att hundar som startas vid drevprov ska ha möjlighet att erövra ett förstapris genom att prestera tre drev på 30 minuter samma provdag.
– Det bottnar väl i att vår prioritet är att hundarna inte ska vara allt för envisa och hålla i hur länge som helst. Vi premierar också att hundarna släpper när drevdjuren går rakt bort från området. Bra kontakt och snabba återgångar är också viktiga, säger Bosse Olofsson.

Vill att hunden håller i längre
I takt med att småviltstammarna i Sverige i stort sett raserats på många platser har dock många petitägare och jägare börjat önska sig att hundarna håller i lite längre, när de väl hittar drevdjur. I en stor enkät med cirka 300 svarande fick rasklubben fram att 96 procent av jägarna ville ha drevtider på mellan 30 och 90 minuter.
– De som jagar i området med många små såtar tycker naturligtvis att det är bra när hunden inte drar iväg tio såtar bort. Men i exempelvis Värmland, med svaga småviltstammar, vill jägarna att hundarna håller i lite längre när de väl hittar vilt, säger Bosse Olofsson.
Men det är egentligen inte anledningen till att Bosse Olofsson tror att reglerna om förstapris för tre drev på 30 minuter kommer att tas bort.

Likvärdiga bedömningar
– Det är olyckligt när reglerna för de olika bassetraserna skiljer sig. Vi måste försöka närma oss varandra, så att bedömningsgrunderna blir likvärdiga. Nu har det antagits en motion på ett senare årsmöte om att ettorna för tre gånger 30 minuter ska tas bort. Mitt tips är att den möjligheten stryks i och med nästa revidering av drevprovsreglerna. Hela styrelsen står bakom en ändring av reglerna, säger Bosse Olofsson.
Om regeländringen genomförs kommer petiterna endast att kunna erövra förstapris genom ett drev på 60 minuter eller två drev på vardera 45 minuter, det vill säga likadant som för övriga bassetraser.

Mikael Moilanen
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...