Foto: Mostphotos Regeringens förhoppning är att de nya reglerna ska underlätta för län med en hög koncentration av varg.

Nya regler för miniminivåer av varg

Regeringen beslutar att de länsvisa miniminivåerna för vargstammen ska slopas. I stället ska nivåerna fastställas för respektive rovdjursförvaltningsområde.

Den 1 november 2022 träder de nya reglerna avseende miniminivåer för varg i kraft. Enligt regeringens beslut kommer den tidigare modellen med länsvisa miniminivåer att tas bort.

I stället kommer nivåerna att bestämmas för varje rovdjursförvaltningsområde.

”Ökar flexibiliteten”

– Detta är en efterfrågad ändring som ökar flexibiliteten i vargförvaltningen. Det kan underlätta för en jämnare spridning av varg inom rovdjursförvaltningsområdena och förhoppningsvis minska inlåsningseffekter i län med högre koncentration av varg, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande.