Älgen är i vågskålen. SLU räknar på älgens värde jaktligt sett. Skogsforsk ska presentera nya, mer rimliga, beräkningar hur älgarnas betesskador påverkar inkomsterna efter avverkning av skog.
Foto: Anders Ljung Älgen är i vågskålen. SLU räknar på älgens värde jaktligt sett. Skogsforsk ska presentera nya, mer rimliga, beräkningar hur älgarnas betesskador påverkar inkomsterna efter avverkning av skog.

Nya siffror för att stoppa älgutrotningen

Både jaktens värde och mer rimliga kostnadsberäkningar för älgarna betesskador ska tas fram. De som utför räknejobbet är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt Skogsforsk.
Från jägarhåll finns stora förhoppningar att de nya siffrorna ger bra ammunition mot dem som mer eller mindre vill utrota älgarna för att värna om skogsbranschen.

Skogsforsk, Svenska skogsbrukets forskningsinstitut, har presenterat en hårt kritiserad arbetsrapport om skogsbrukets förluster av intäkter på grund av älgarnas betesskador på tallskog.

Företrädare för jägarkåren har pekat på flera brister i beräkningarna. Framför allt gäller kritiken att Skogsforsk använt så kallade nuvärdesberäkningar av betesskador i skogen.

Kostnaderna för älgskador märks först vid avverkning, upp till 50 år efter skadetillfället.

Kostnaderna för dagens betesskador uppskattades till 30-80 miljoner kronor årligen.

Stoppade kritiserad rapport

Skogsforsk har stoppat den kritiserade rapporten och ska under 2007 presentera nya beräkningar.

De som vill värna om älgstammen anser att det gäller att väga skogsskadorna mot alla de miljardintäkter som jakten ger. Det är dessutom en avkastning som utfaller varje år, till skillnad mot skogsinkomster.

Under 2007 ska SLU presentera nya beräkningar på älgstammens värdefulla sida.

På 80-talet konstaterades att bara älgjakten gav miljardintäkter varje år i form av både kött- och rekreationsvärde.

Nu ska det bli en ny undersökning av jaktens värde, som även täcker övriga viltarter.