Fem nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Polen och Baltikum. Smittan kan spridas både mellan vilda och tama svin och följa med jägare som varit på vildsvinsjakt.
Foto: Montage / Yulia Grigoryeva / Neil Burton / Shutterstock.com Fem nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Polen och Baltikum. Smittan kan spridas både mellan vilda och tama svin och följa med jägare som varit på vildsvinsjakt.

Nya utbrott av svinpest

Under en veckas tid har fem fall av afrikansk svinpest rapporterats i Baltikum och Polen, skriver Land Lantbruk & Skogsland.

Utbrotten av afrikansk svinpest orsakar oro. De har hittats hos tamgrisbesättningar i Polen, två i Estland och två i Litauen
Spridningen av smittan är inte under kontroll. Hittills i år har 1 000 nya fall konstaterats och det orsakar oro bland lantbrukare och myndigheter, bland annat hos Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. De bedömer att risken för att smittan ska nå Sverige som förhöjd.
Smittan sprids mellan både vildsvin och tamsvin, och kan överföras via skosulor och jaktutrustning. Därför uppmanas jägare att undvika jaktresor till områden där det finns afrikansk svinpest, vilket Jakt & Jägare skrev om här.