Jägare som deltar i eftersök ska få en schablonersättning enligt ett regeringsbeslut. Men detaljerna är inte klara än.
Foto: Robert Jidesjö Jägare som deltar i eftersök ska få en schablonersättning enligt ett regeringsbeslut. Men detaljerna är inte klara än.

Nyordning för eftersök på trafikskadat vilt

Från årsskiftet tar RPS, Rikspolisstyrelsen, över ansvaret för eftersök på trafikskadat vilt. Det har regeringen beslutat. Därmed är frågan löst hur verksamheten ska finansieras. I fortsättningen kommer det också att betalas ut en schablonersättning till jägare som gör eftersök.

Problemet började när ingen part ville bekosta SES-gruppens kansli. Bland andra jägarorganisationerna och Vägverket samarbetar i SES-gruppen som samordnar eftersöksfrågorna.

Regeringsbeslutet innebär att SES blir kvar. SES-kansliet ska finansieras av Rikspolisstyrelsen. Den förebyggande verksamheten bekostas av Vägverket. Regeringskansliet ska skjuta till pengar så att verksamheten kan drivas vidare i sin nuvarande form året ut.

”Oerhört viktig verksamhet”

– Det här är en oerhört viktig verksamhet dels ur en djurskyddsaspekt, dels för att undvika nya olyckor trafiken. Därför är jag glad att vi nu fått en lösning på problemet, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

I Sverige inträffar varje år cirka 35 000-40 000 trafikolyckor med vilt inblandade. Av dem leder cirka 20 000 till att jägare gör eftersök och avlivar skadat vilt.

Sedan år 1995 finns en etablerad arbetsform för hur eftersök av trafikskadat vilt ska tas om hand. Verksamheten började som ett lokalt samarbete mellan polisen i Kalmar och den lokala jaktvårdskretsen. Idag är modellen från Kalmar ett rikstäckande system.

En rad myndigheter och organisationer har gått samman i ett nätverk, SES-gruppen (Säkerhet och Eftersök i Samverkan). Bland andra Jägarnas Riksförbund deltar i SES-arbetet.

Vägverket hoppade av

Vägverket har varit huvudansvarigt och stått för projektledare och kansli.

Vid en viltolycka kontaktar normalt polisen en kontaktman i eftersöksorganisationen och denne kontaktar i sin tur jakträttshavaren.

Om jakträttshavaren inte själv vill ta hand om eftersöket så finns en lista med jägare och eftersökshund.

Vägverket deklarerade förra året att verket inte kunde fortsätta att stå som huvudman och framtiden för SES-arbetet var oviss.

Jägarna som gör eftersök på statens vilt får ersättning ur viltvårdfonden. I övrigt sker eftersöksarbetet ideellt av jägarna.

Schablonersättning för eftersök

Samtal pågår med jägarorganisationerna om ersättning. Ett förslag om en schablonersättning ska tas fram. Regeringen räknar med att kunna återkomma efter sommaren om hur ersättningssystemet ska se ut.

Jordbruksdepartementet ska också se över bristerna i lagstiftningen när det gäller rätten till tillträde på annans mark.