Kent Henriksson redo i JRF:s mässtält på Älghälga i Svenstavik.
Kent Henriksson redo i JRF:s mässtält på Älghälga i Svenstavik.

Nystart för JRF i Svenstavik

I Jägarnas Riksförbunds distrikt Jämtland har en ny avdelning i Svenstavik bildats. I samband med bildandet och valet av interimsstyrelse passade de på att delta i årets största evenemang, marknaden Älghälga för att bättra på medlemsantalet.

Till Älghälga i Svenstavik kommer folk från när och fjärran.

Här blandas lokala utställare med knallar från alla håll. Eftersom det är valår fanns i år också de politiska partierna på plats för att bjuda över varandra med vallöften.

Aldrig tidigare har Jägarnas Riksförbund deltagit i festligheterna.

Men i år passade förbundet på att värva medlemmar till den nybildade avdelningen i Svenstavik.

Förutom marknadsstånd och uppträdanden av olika slag har Älghälga blivit mycket omtalad för VM i älgskånkskastning. Totalt var det cirka 8 000 besökare på Älghälga-arrangemanget.

Nya medlemmar

JRF hade turen att få sin plats precis intill denna arena. Folk kom i alla fall i rikligt antal till JRF-tältet. Innan de två marknadsdagarna var till ända hade tiotalet nya medlemmar skrivits in i den nybildade avdelningen.

– Anledningen till att avdelningen i Svenstavik nybildas är dels att vi har ganska många medlemmar i Bergs kommun, dels den jägarutbildning som startat här med vårt förbunds kursmaterial, säger Kent Henriksson,

Initiativet till utbildningen kommer från Johnny Rönnlund, som arrenderar Viggesågens marker och Sven Svensson, skogsägare och ägare till Östra Hallåsbodarna, en fäbodvall som spelar en central roll i jägarutbildningen.

Erbjuds jakt efter examen

– När man klarat sin jägarexamen får man jaga med oss på Östra Hallåsbodarnas marker, som är 5 000 hektar stora. Det har verkligen blivit uppskattat, berättar Sven Svensson.

Den nya avdelningen i Svenstavik fungerar fram till ett första årsmöte med en interimsstyrelse. Ordförande i den styrelsen är Sören Fjellner, sekreterare Sven Svensson, kassör Pelle Göransson och ledamöterna Johnny Rönnlund och Kent Henriksson, Överammer.

Stöttar avdelningen

Kent Henriksson är ordförande i de sammanslagna avdelningarna Stugun och Hammarstrand. Han är den som hållit i det förberedande arbetet med den nya avdelningen och nu ingår han som stöd i interimsstyrelsen.

Kent Henriksson är också den som dragit lasset när det gäller deltagandet i marknaden och han är också den som skrivit in de nya medlemmarna.