– Länsstyrelsens tjänstemän bryr sig inte om vad vi anser, utan tar egna tjänstemannabeslut. Det är meningslöst att sitta med i Dalarnas viltvårdsnämnd och den regionala rovdjursgruppen, tycker JRF-representanten Gunnar Håkansson.
– Länsstyrelsens tjänstemän bryr sig inte om vad vi anser, utan tar egna tjänstemannabeslut. Det är meningslöst att sitta med i Dalarnas viltvårdsnämnd och den regionala rovdjursgruppen, tycker JRF-representanten Gunnar Håkansson.

Nytt bråk om björnkvoten

Om länsstyrelserna får bestämma blir det en ökning med totalt 49 björnar i årets björnjakt i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Nästan samtliga länsstyrelser kör över sina egna viltvårdsnämnder och sänker förslagen med sammanlagt cirka 90 björnar, motsvarande över 27 procent. Länsstyrelsen i Dalarna tillhör dem som fortsätter att köra över sin egen viltvårdsnämnd och föreslår en betydligt lägre björnkvot till Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen i Dalarna tycker att avskjutningen vid årets skyddsjakt på björn i länet bör bli 35 björnar. För 2007 beviljade Naturvårdsverket en kvot på 31 björnar. Länets viltvårdsnämnd, som är rådgivande till länsstyrelsen, anser däremot att 50 björnar bör skjutas.

Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, tycker de rådgivande grupperna bara är ett spel för gallerierna.

Han ifrågasätter om det är riktigt att tjänstemän på länsstyrelsen tar beslut efter sitt eget tyckande och struntar i viltvårdsnämnd och rovdjursgrupp.

”Rovdjur viktigare än samhället?”

– Vi landsbygdsbor vill leva i samspel med alla djur och växter i vår natur. Tar inte tjänstemännen någon hänsyn till oss som lever ute i bygderna och vad som händer med viltet som lever i våra marker? Det verkar som länsstyrelsens tjänstemän tycker att de stora rovdjuren är det viktigaste för samhällsutvecklingen, kommenterar Malte Sandström.

Gunnar Håkansson är vice ordförande i Jägarnas Riksförbund i Dalarna. Han är även rovdjursansvarig i distriktet och sitter med i länets viltvårdsnämnd och den regionala rovdjursgruppen.

Han är mycket missnöjd över länsstyrelsens förslag till Naturvårdverket.

– Jag kommer att ta kontakt med vår styrelse och se om vi ska gå vidare till Susanna Löfgren, rovdjursansvarig på Naturvårdsverket.

Ska försöka överklaga

– Är det riktigt att länsstyrelsen tar egna beslut i remissvaret till Naturvårdsverket? undrar Gunnar Håkansson.

Troligtvis kommer Jägarnas Riksförbund i Dalarna att på något sätt överklaga länsstyrelsens förslag till björnavskjutning i Dalarna för år 2008.

Länsstyrelsen i Gävle vill öka björnavskjutning med sex björnar i år till 30.

Jägarnas Riksförbund i Gävleborg vill att 45 björnar skall få fällas i länet och Jägareförbundet i Gävleborg vill ha en kvot på 35 björnar. Länets viltvårdsnämnd föreslår också 35 björnar.

Båda jägarorganisationerna vill att björnjakten är längre än 21 augusti-15 oktober.

Vill inte förlänga jakten

– Länsstyrelsen har inga synpunkter på jakttiden och överlåter detta till Naturvårdsverket, säger rovdjurshandläggaren Annica Forsberg i Gävle. Grunden för skyddsjakt på björn är att förebygga skador. Därför anser länsstyrelsen att björnjägarna i första hand bör inrikta sig på björnar som ställer till med problem, eller att björnjakten främst bör ske i områden där björnproblem kan tänkas uppstå.

Leif Enbom, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Gävleborg, tycker att länsstyrelsens förslag på 30 björnar är för litet.

– Vi inom JRF föreslog att 45 björnar skulle få fällas, vilket är väl anpassat till länets björnstam. Jag har inte hunnit läst länsstyrelsens förslag och motiveringen varför de har dragit ned antalet björnar jämfört med vårt förslag, säger Leif Enbom.

Ökar till 70 björnar i Jämtland

I Jämtland, som är det största björnlänet med uppskattningsvis närmare 1 000 björnar, vill länsstyrelsen öka björnavskjutning med 75 procent.

Om Naturvårdsverket går på länsstyrelsens linje får det skjutas 70 björnar i Jämtland. Förra årets tilldelning var 40 björnar.

Länsrådet Uno Svaleryd i Jämtland anser att länets björnstam kommer att minska med en kvot på 70 björnar.

Resultatet av björnspillningsinventeringen visar att det fanns cirka 900 björnar i Jämtlands län hösten 2006.

– Enligt länsstyrelsens beräkningar finns de i dag samma antal björnar inom länet, säger länsrådet i ett pressmeddelande.

Jägarnas Riksförbunds ordförande i Jämtland, Roland Johansson, vill ha ännu större avskjutning.

JRF vill ha jakt på 110

– Vi har i vårt förslag till länsstyrelsen räknat på en avskjutning på tillväxten av björnstammen plus två procent. Enligt våra beräkningar motsvarar det 110 björnar som borde fällas vid hösten jakt, kommenterar Roland Johansson.

Rovdjurshandläggaren Magnus Kristoffersson säger att länsstyrelsen är helt enig med Jägarnas Riksförbund om att avskjutningen för närvarande bör ligga på nivån tillväxten plus två procent.

– Beräknat efter tillväxten i länet är det cirka 70 björnar. Vi vet att det kommer att skjutas cirka 10 björnar ytterligare eftersom det ställt till med olika problem. Det innebär att länets avskjutning blir cirka 80 björnar totalt, säger Magnus Kristoffersson.

– Till detta kommer ett antal illegalt skjutna björnar. Hur många går inte att ge klart besked om, tillägger rovdjurshandläggaren i Jämtland.

Räknar med fler skjutna björnar

Länsstyrelsen i Västernorrland vill att björnkvoten höjs från 15 till 18 i år.

Västerbotten vill även i år bara ha en höjning med två björnar, vilket skulle ge en tilldelning på 24. Högst 16 björnar får skjutas nedanför odlingsgränsen, enligt länsstyrelsens förslag.

– Vi räknar med att ytterligare björnar skjuts under olika extra skyddsjakter, säger Kajsa Berggren på länsstyrelsen i Västerbotten.

Enligt Norrbottens yttrande bör kvoten endast höjas med fyra björnar till 54.