Regeringen har lagt fram en ny proposition, bland annat om att reglera vissa löstagbara magasin för halvautomatiska vapen. Förslaget är en godtagbar kompromiss för jägare, tycker JRF-konsulenten Jens Gustafsson.
Foto: JRF Regeringen har lagt fram en ny proposition, bland annat om att reglera vissa löstagbara magasin för halvautomatiska vapen. Förslaget är en godtagbar kompromiss för jägare, tycker JRF-konsulenten Jens Gustafsson.

Nytt förslag om magasin och dämpare

JRF: ”En godtagbar kompromiss”

Nyligen kom regeringens senaste försök att anpassa svensk vapenlagstiftning till EU:s vapendirektiv. Propositionen är ett omtag för att vissa löstagbara magasin till halvautomatiska vapen ska regleras. I gengäld ska det i fortsättningen inte krävas speciella licenser för ljuddämpare.

När det gäller centralantända halvautomatiska studsare dras gränsen för tillståndskrav vid löstagbara tioskottsmagasin. När det gäller jakt är det ändå magasin för max fem patroner som gäller.
– Därmed är det i praktiken en ickefråga för landets jägare, anser Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF.
Det berör visserligen dem som vill övningsskjuta med magasin som rymmer fler patroner.
– Men de som vill stå och ”plinka” med en halvautomatisk kantantänd .22:a berörs inte alls, konstaterar Jens Gustafsson.

”Helt godtagbar kompromiss”
På det stora hela är propositionen helt godtagbar, summerar JRF-konsulenten.
– Det är ett kompromissförslag, där JRF har fått gehör för synpunkterna, säger han.
Jens Gustafsson är inte heller kritisk till att ljuddämpare inte släpps helt fria tillståndsmässigt.
Dämparköpet kräver att det finns en vapenlicens.
– Men det är inte mer konstigt att du måste visa upp en vapenlicens för motsvarande kaliber när du köper ammunition. Även det är en helt gångbar kompromiss. Det skulle ju vara konstigt om kriminella som har illegala vapen skulle kunna köpa ammunition eller ljuddämpare hos vanliga handlare, kommenterar han.

Betydligt mer kritisk
Forskaren Erik Lakomaa, som följer vapenpolitiken, är betydligt mer kritisk mot den senaste propositionen om implementering av vapendirektivet.
– Propositionen går längre än vad EU kräver. Den strider mot tidigare riksdagsbeslut och skrivningarna är vilseledande om innehåll i remissvaren, kommenterar han.
Erik Lakomaa konstaterar att EU-direktivet från 2017 skulle ha varit implementerat för två år sedan.
– Trots att man hållit på med detta i flera år förefaller propositionen vara ett hastverk och det är felaktiga beskrivningar av rättsläget och andra sakförhållanden, konstaterar han.

Fem partier röstade ned förslaget
Det finns en riksdagsmajoritet för minimiimplementering av vapendirektivet och regeringen gick senast i april i år på pumpen när det gäller bland annat att reglera löstagbara magasin. Att fem partier då gick ihop och röstade ned S, V och MP skrev Jakt & Jägare om här: