Sträckande morkulla i vårskymningen. Precis som förbudet mot blyammunition infördes förbudet mot vårjakt på morkulla utan faktastöd i Sverige. Nu är frågan om det ens går att skylla på EU:s fågelkonvention sedan Österrike och Ungern återinfört den tidiga morkullejakten.
Foto: Ingemar Hansson Sträckande morkulla i vårskymningen. Precis som förbudet mot blyammunition infördes förbudet mot vårjakt på morkulla utan faktastöd i Sverige. Nu är frågan om det ens går att skylla på EU:s fågelkonvention sedan Österrike och Ungern återinfört den tidiga morkullejakten.

Nytt hopp för vårjakten på morkulla

Stoppet för vår- och sommarjakten på morkulla i Sverige kan inte skyllas på Bryssel utan på politikerna i Stockholm, som inte törs använda undantagsmöjligheterna. Vårjakten på morkulla tillåts i mars-april i EU-länderna Ungern och Österrike.

Så sent som förra året dömdes Österrike i EG-domstolen just för denna jakt. De två EU-länderna har ändå godkänt vårjakten under häckningstiden. De stöder sig på ett undantag från EU:s fågeldirektiv, eftersom det är en traditionell jakt.

Detta är möjligt för en enskild medlemsstat om jakten bara gäller en liten del av populationen och sker under kontrollerade former där antalet skjutna fåglar rapporteras.


Dessutom har en ny forskningsrapport visat att vårjakten på morkulla inte hotar populationen.

”Ett halmstrå för oss”

– Detta måste vara ett halmstrå för oss. Om det var så lätt att få tillbaka jakten där måste österrikarna ha varit mer handlingskraftiga än vi har varit, säger en åländsk jägare till Ålandstidningen.

Marcus Nordberg, landskapsregeringens jaktförvaltare, ska nu titta närmare på hur Österrike har gjort.

– Det är intressant och viktigt att följa med. Men jag är ändå lite skeptisk. Troligen kommer EU-kommissionen att rikta kritik mot Österrike igen. Kommissionen är väldigt hård mot allt som strider mot fågeldirektivet, säger Marcus Nordberg till Ålandstidningen.

Finland har tidigare blivit fällt av EG-domstolen för sin vårjakt på bland annat ejder.

Undantag från direktivet

EU:s fågeldirektiv fastslår att jakt inte får bedrivas under reproduktionstiden. För att få undantag från direktivet måste man visa att jakt inte kan bedrivas under någon annan tid på året. Kraven är även att endast ett litet antal fåglar får fällas och att jakten ska vara strängt kontrollerad.

– Det är till 100 procent det enskilda landets ansvar att tillåta en sådan jakt, säger Yves Lecocq vid Face, EU-ländernas lobbyorganisation för jakt, till Svensk jakt.

I både Sverige och Europa finns en lång tradition med vårjakt på sträckande morkullehanar

Margareta Winberg flyttade jaktstarten

I Sverige började inskränkningarna när den s-märkta jordbruksministern Margareta Winberg den 4 maj 1995 flyttade jaktstarten på morkulla till den 21 augusti. Varken biologiska fakta eller EU-krav fanns som skäl för beslutet att slopa vår- och sommarjakten.

Trots att Naturvårdsverket inte längre hade något emot tidig jakt på morkulla blev det ingen förändring 1996.

Den 5 juni 1997 återinförde regeringen jakten på morkulla som försöksverksamhet i två år. En arbetsgrupp inom regeringskansliet skulle titta på morkullejakten, men det rann ut i sanden. Jägarorganisationerna, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och ornitologerna skulle ingå i gruppen men flera deltagare hoppade av.

Winberg gjorde comeback – slog till igen

1998 var Margareta Winberg tillbaka som jordbruksminister och slog till igen mot morkullejakten.

”Det ska vara lugnt i djurens barnkammare under häcknings- och uppfödningstid”, var hennes argument eftersom inget kunde visa att vår- och sommarjakten hotade morkullebeståndet.

Den nuvarande centerpartistiske jordbruksministern Eskil Erlandsson har hittills haft en mycket defensiv hållning till den tidiga morkullejakten, som han inte tror kommer tillbaka på grund av EU.

– Enligt EU:s fågelkonvention, som vi undertecknat, får man inte jaga fåglar under häckningstiden. Därför tror jag att det blir mycket svårt att få tillbaka sommarjakten på morkulla, kommenterade Eskil Erlandsson i början av förra året.