Den nya ekodukten på Hallandsåsen är nu färdigställd och invigd. Bilden är tagen innan buskar och några träd planterades.
Foto: Trafikverket Den nya ekodukten på Hallandsåsen är nu färdigställd och invigd. Bilden är tagen innan buskar och några träd planterades.

Nytt övergångsställe för viltet invigt

Den nya ekodukten på Hallandsåsen invigdes i fredags. De vilda djuren kunde dock inte hålla sig utan tjuvstartade. På den säkra passagen över E6 har Trafikverket redan kunnat se spår av älg, vildsvin, räv, hare, rådjur och dovvilt.

En ekodukt är en minst 30 meter bred bro, på vilken den naturliga vegetationen i det omkringliggande landskapet fortsätter ut över vägen. På så vis binds landskapet på båda sidor om vägen samman.
Och på den nya ekodukten på Hallandsåsen har Trafikverket med omsorg valt ut och placerat växter för att tilltala både stora och små djur.
– Kameror har satts upp vid och på ekodukten för att vi på ett bra sätt ska kunna följa upp vilka djur som passerar. Men i liknande projekt har vi tidigare sett hur djuren snabbt ser den här typen av passager som ett naturligt val, säger Annelie Rossander, miljöspecialist på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Vill minska antalet viltolyckor
Förutom att bygga ännu en viltövergång över starkt trafikerade E6 har Trafikverket satt upp viltstängsel på en 12 kilometer lång sträcka i anslutning till den. Förhoppningen är att antalet viltolyckor ska minska.
– För att kunna se förändringar i mängden viltolyckor behöver vi titta på statistiken i femårscykler. Det kan vara stora variationer i viltets rörelser från ett år till ett annat, beroende på till exempel väderförhållanden och tillgång på foder. Vi kommer därför följa trafiken vid ekodukten och med hjälp av statistik från Nationella viltolycksrådet och dra slutsatser längre fram, säger Annelie Rossander.
En effekt av viltstängsel och motorvägar är att de blir barriärer för viltstammarna, som riskerar att bli isolerade och genetiskt utarmade. Men även det kan alltså en ekodukt motverka.