Foto: Shutterstock I området där det skånska vargreviret ligger har en rad angrepp mot tamboskap skett under den senaste tiden.

Nytt vargangrepp i Skåne – länsstyrelsen flaggar för skyddsjakt

Ett fjärde vargangrepp har konstaterats i det skånska reviret Linderödsåsen då två får dödades i går kväll. ”Nu måste det komma ett skyddsjaktsbeslut, jag kan inte se något annat”, säger Sven-Olof Sandberg, ordförande för JRF-Skåne.

Enligt länsstyrelsen i Skåne fastslogs i dag att det var varg som dödade två får i Hörby kommun sent i går kväll. Dessutom måste två får avlivas på grund av sina skador, ytterligare ett får lever fortfarande men är skadat.

”Fjärde angreppet”

Skadeplatsen ligger nära det ställe där fem får dödades under helgen.

– Detta är det fjärde angreppet inom reviret, men vi vet från spillnings-dna från Tollarp att vi har en hane i området som inte tillhör reviret. Dna-proverna vi tog i söndags har skickats på akutanalys och vi gör detsamma med de prover som tagits idag, säger lantbrukskonsulent Tom Espgård, länsstyrelsen Skåne.

Inväntar analyser

Enligt den regionala rovdjursförvaltningen kan beslut om skyddsjakt fattas i ett revir efter det att fyra angrepp konstaterats. Enligt länsstyrelsen i Skåne kommer man att invänta svar från dna-analyser innan beslut i frågan meddelas.

Enligt Sven-Olof Sandberg, Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, ordförande i Skåne, kan beskedet bara bli ett.

– Nu måste det komma ett skyddsjaktsbeslut, jag kan inte se något annat, säger han och fortsätter:

– Nu blir frågan om att beslut om licensjakt flyttas från Naturvårdsverket till länsstyrelsen i Skåne än viktigare.

Skrivelse från JRF

JRF-Skåne har tillsammans med JRF i Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Halland lyft frågan i en skrivelse som ska skickas till de berörda länsstyrelserna.

– Dessutom har JRF centralt författat en skrivelse, angående situationen i hela det södra rovdjursförvaltningsområdet, som sänds till Naturvårdsverket, säger Sven-Olof Sandberg.