Älgjägarna i Västerbotten får fälla betydligt fler älgar i höst och vinter än året innan.
Foto: Amy Johansson / Shutterstock.com Älgjägarna i Västerbotten får fälla betydligt fler älgar i höst och vinter än året innan.

Ökad älgkvot i Västerbotten

Årets tilldelning av älg är fastslagen i Västerbottens län, och den medger att fler älgar får skjutas än förra jaktåret, skriver Västerbottens-Kuriren.

I hela länet ska 13 724 älgar fällas under licensjakten på älg i hela länet, fördelat på fem älgförvaltningsområden. Det är cirka 18 procent fler älgar än förra året. 
Orsaken till den höga ökningen är att man vill minska älgstammen. Under de två senaste åren har den inte jagats lika hårt, men det har lett till att den vuxit mer än man tänkt sig.
– Det har visat sig att den neddragna tilldelningen var för kraftig. I vissa delar av länet kan det till och med vara så att älgstammen nu ökar. I andra delar är älgstammen fortfarande oförändrad med fortsatta problem med betesskador. Det ska vi försöka komma tillrätta med under den här planperioden, säger Erik Lindberg, viltförvaltare på Länsstyrelsen Västerbotten, i ett pressmeddelande.