Den här jaktsäsongen får 314 lodjur fällas i Finland. Det är en ökning jämfört med 2019-2020, då det var jakt på 240 lodjur.
Foto: Mostphotos Den här jaktsäsongen får 314 lodjur fällas i Finland. Det är en ökning jämfört med 2019-2020, då det var jakt på 240 lodjur.

Ökad jakt på lodjur i Finland

Lojakten ökar i Finland. Finlands Viltcentral har beviljat att sammanlagt 314 lodjur får fällas. Söder om renskötselområdet är det från 1 december en kvot på 307 lodjur.

Resten, sju lodjur, gäller renskötselområdet. Den jakten började redan den 1 oktober.
Totalt har det ansökts om jakt på sammanlagt 799 lodjur i Finland.
”Syftet med jakten i stamvårdande syfte är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet. Jakten möjliggör också bevarandet av den finländska vildmarkskulturen”. meddelar Finlands viltcentral.

Tre gånger större lojakt än i Sverige
Sett till förra årets licensjakt i Sverige får det fällas mer än tre gånger så många lodjur i Finland. I mars i år fick det fällas 108 lodjur i den svenska licensjakten. Då hade skyddsjakt på lodjur vägts in i licenskvoten. Inventeringen 2019/2020 visade på drygt 1 100 lodjur i Sverige.
Naturresursinstitutet beräknar att det före årets jakt fanns uppåt 2 170 vuxna lodjur i Finland. Lostammen har ökat med över 200 individer sedan föregående år. Ifjol fanns det cirka 400 lodjurskullar i Finland.
Eftersom lostammen har ökat är det fler lodjur som får fällas 2020-21. Förra säsongen var det jakt på 240 lodjur.
Söder om renskötselområdet är det lojakt främst i Södra och Norra Savolax, Kajanaland och Södra Tavastland, där de flesta lodjuren finns.