Trots löften om att jägare bosatta i Sverige ska har förtur till jakt i fjällen är reglerna kring detta fortfarande inte ändrade.
Foto: Ondrej Prosicky / Shutterstock.com Trots löften om att jägare bosatta i Sverige ska har förtur till jakt i fjällen är reglerna kring detta fortfarande inte ändrade.

Oklart om fjälljaktens framtid

Trots att regeringen lovat att jägare som bor i Sverige ska ha företräde till jakt i fjällen ser det ut som att reglerna kommer fortsätta vara likadana som tidigare, skriver Svensk Jakt.

De berörda länsstyrelserna har i dagarna fått besked av Jordbruksverket att de inte kommer att skriva någon förordningstext för fjälljakten.
Tommy Dadell, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Jämtlands län, tycker att det är anmärkningsvärt.
– Jordbruksverket tar ju inte sitt ansvar enligt rennäringsförordningens paragraf 8 utan lägger över ansvaret på att tolka reglerna på länsstyrelserna. Det är ju Jordbruksverket som ska skriva förordningen till den här lagen. Det måste påpekas för regeringen att Jordbruksverket inte följer lagen, säger Tommy Dadell till Svensk Jakt.

Orsakar merarbete och rättsosäkerhet
Det innebär att länsstyrelserna själva antingen själva måste tolka regeringens förordning eller rådfråga Jordbruksverket eller regeringen. Regeringens förordning är dessutom otydlig hur man ska premiera jägare som är bosatta i Sverige.
– Ett förtydligande underlättar vårt arbete. Vi måste veta vilket tolkningsutrymme som finns när det står luddigt i lagtexten, säger Tommy Dadell till Svensk Jakt.
Länsstyrelserna gör bedömningen att situationen kommer att innebära mycket extraarbete för dem. Det finns också risk för att det kan komma att uppstå rättsliga tvister när de måste tolka regeringens förordning själva.
– När Jordbruksverket dessutom vägrar göra sitt arbete är det länsstyrelserna själva som får stå i eventuella diskussioner och även riskera att få på sig skadeståndskrav om tolkningarna varit rätt eller fel. Den situationen vill vi inte ha. I min värld är det väldigt märkligt, säger Tommy Dadell till Svensk Jakt.