Foto: Mostphotos Fågelproblemet i Mörbylånga blev akut, nu ger länsstyrelsen kommunen tillstånd att skyddjaga.

Ölandskommun får skjuta ett 1 000-tal fåglar per år

Mörbylånga kommun får skyddsjakt på kråkor och fiskmåsar från bil. Ölandskommunen ansökte också om skyddsjakt på gråtrutar men fick nej med hänvisning till att arten är rödlistad.

Det är Barometern som skriver om att Mörbylånga kommun ansökt om skyddsjakt på fåglar vars avföring ses som en hälsorisk.

Jakt från bil

Länsstyrelsen ger nu tillstånd för att fälla 400 kajor, 200 kråkor, 100 skator, 150 duvor och 100 fiskmåsar per kalenderår. Myndigheten ger också klartecken till att jakten får ske från bil.

Kommunen ansökte även om skyddsjakt på gråtrut men fick avslag då arten är hotad enligt SLU:s rödlistning.