Olika domar om Mini-14 i samma rätt

Med en veckas mellanrum kom förvaltningsrätten i Jönköping fram till två helt olika beslut när det gäller licens för en Ruger Mini-14. Jägare ”A” fick behålla sin licens medan jägare ”B” förlorade sin licens.
– Jag tänker inte säga mer än vad som står i domen, säger rådman Susanne Karlberg vid den del av förvaltningsrätten som stödde polisens beslut att dra in licensen för jägare B.

Jakt & Jägare berättade igår om en jägare i Småland som fick licens på en Ruger Mini-14 i december förra året.

En tid efter att han fått sin licens återkallade polisen i Jönköping licensen.

Bakgrunden var att Naturvårdsverket i augusti 2010 ändrade i sina föreskrifter när det gäller halvautomatiska vapen. Enligt de nya reglerna måste vapnet från början vara ”konstruerat” för jakt. Vapnet fick alltså inte ha en militär konstruktion i grunden och sedan konverteras om för att bli ett halvautomatiskt jaktvapen.

Militärt ursprung eller inte?
Beträffande Ruger Mini-14, alltså det vapen som massmördaren på Utöya använde, har det rått delade meningar om konstruktionen från början är militär eller civil.

Enligt Naturvårdsverkets nya bedömning har Ruger Mini-14 en militär bakgrund och skall därför inte längre vara godkänd för jakt. De personer som har fått licens för halvautomater med militär bakgrund före augusti 2010 få dock behålla sina licenser.

På grund av Naturvårdsverkets nya bedömning av Ruger Mini-14 återkallade polisen licensen för jägare A i ett beslut den 17 januari i år. Licensen hade utfärdats den 1 februari 2011, alltså knappt ett år tidigare.

Jägare A vände sig då till förvaltningsdomstolen i Jönköping och överklagade polisens beslut. Domstolen gick på jägarens linje och upphävde beslutet om att återkalla licensen.

Principen om gynnande beslut
Domstolen stöder sin dom på en princip om att ett beslut hos en myndighet som anses ”gynnande” för en medborgare ska inte kunna återtas.

Det handlar om en allmän princip att medborgare ska vara skyddade från myndigheters godtycke. Ett positivt beslut ska gälla om ingenting nytt inträffar som ändrar förutsättningarna för beslutet.

Så resonerade domaren och de tre nämndemännen på förvaltningsrätten i Jönköping enhet 1, som beslutade att jägare A skulle få tillbaka sin licens.

Sämre gick det för jägare B, som fick sin licens beviljad av polisen den 17 maj 2011 och återkallad den 17 januari i år.

Förvaltningsrätten gick i det fallet på polisens linjen, vilket innebar att jägaren förlorade licensen för sitt vapen.

Fokuserade på konstruktionen
Jägare B hade i rätten argumenterat för att vapnet ursprungligen är av civil typ och bland annat bifogat sprängskisser på vapnet och på den militära M 14 för att visa att vapnen inte har någon släktskap.

Polisen och Naturvårdsverket anser dock ”att det aktuella vapnet inte är ursprungligen konstruerat och tillverkat för jakt” och på den linjen valde rådmannen Susanne Karlberg att gå.

• Den allmänna principen om att en myndighet inte ska kunna ändra ett för medborgare gynnande beslut om inget har inträffat som ändrar förutsättningarna för beslutet, ska inte den gälla?

– Jag vill inte diskutera det här, svarar Susanne Karlberg.

• Men blir det inte konstigt med två helt skilda domar vid samma domstol om två närmast identiska fall?

– Jag tänker inte säga mer än vad som står i domen, kommenterar rådman Susanne Karlberg.