Över 200 laddar för fiskepremiären i Mörrum

Nu är våren här med premiär för årets sportfiske vid Mörrumsån. Den 28 mars klockan 09 avlossas det traditionella kanonskottet. Över 200 sportfiskare prövar sin fiskelycka längs den 15 kilometer långa sträckan.

Intresset för premiärdagen är stort. Antalet ansökningar har ökat med 35 procent mot föregående år.

– Det beror nog på förra årets ökade fångstresultat. Under 2006 togs 700 fiskar upp och i fjol hade antalet mer än fördubblats. Jag ser det som att vår satsning på fiskevårdsåtgärder har börjat ge resultat, säger Percy Assarsson, chef för Mörrums Kronolaxfiske.

I början av 2000-talet blev fisket sämre och Mörrumsån tappade en del av sin attraktionskraft.

Utsättning av yngel

För att vända utvecklingen har Sveaskog genomfört olika åtgärder, som utsättning av yngel och öppnande av nya fiskevägar. Avtal har även tecknats om att upphöra med användningen av nät i vissa områden längs kustbandet. Dessutom förbjuds drivgarn för laxfiske under året.

Varje år kommer 250 000 besökare och 10 000 sportfiskare till Mörrumsån. Tillsammans genererar de 50-60 miljoner kronor till bygden. Hälften är från utlandet, främst från Danmark, Tyskland och Nederländerna.

Laxar på cirka 30 kilo

– Det är inte förvånande att vi lockar så många sportfiskare till en å där man kan fånga laxar på uppemot 30 kilo och havsöringar på över 15 kilo, säger Percy Assarsson.

Mörrums Kronolaxfiske är kvalitetsmärkt med Naturens Bästa, ett kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i Sveriges natur, även kallat ekoturism. Naturens Bästa samlar Sveriges främsta naturresearrangörer och deras produkter.

www.morrum.com