Pastorat får inte skyddsjaga rådjur

Vid Knäreds kyrkogård, öster om halländska Laholm, har man problem med hungriga rådjur som äter begravningsblommorna.

Pastoratet har försökt att skrämma bort rådjuren, men det har inte fungerat, skriver ATL. Därför ansökte de om skyddsjakt.
I ansökan anger de att det är svårt att stänga kyrkogården eftersom det är en offentlig plats och dessutom ett kulturminne som ska skyddas därefter.

”Ett övergående problem”
Länsstyrelsen i Halland avslår skyddsjaktsansökan och menar att pastoratet kan vidta fler förebyggande åtgärder och att det dessutom handlar om ett övergående problem. 
Att rådjur söker sig till kyrkogårdar anser de även är naturligt under tider då det är brist naturlig föda.

”Att bedriva jakt på en kyrkogård kan dessutom av vissa anses stötande”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.