Pekar ut jakt i åtta vargrevir

Länsstyrelsen i Värmland har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att peka ut vilka vargrevir som är lämpliga att ta bort.

Länsstyrelsen har pekat ut åtta revir i länet – Varnäs, Medskogen, Trång, Kläggen, Gräsmark, Acksjön, Brattfors och Karlstad.
– Det gäller revir som är lämpliga ur genetisk synpunkt, revir i områden där vargtätheten är hög, och revir där det är lämpligt att jaga utifrån socioekonomiska aspekter. Men det betyder inte att det blir jakt i alla reviren. Det är inte klart om det blir någon jakt alls ännu, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, till SVT Värmlandsnytt.
Detta är en led i förberedelserna för en eventuell licensjakt på varg i vinter, efter att regeringens rovdjursproposition klubbades igenom.
I den står det att mellan 170 och 270 vargar i Sverige krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus. Eftersom det finns cirka 400 vargar i landet idag så öppnar siffrorna för en eventuell jakt.
Regeringen hoppas att EU ger sitt godkännande eftersom alla formella hinder för jakt nu är undanröjda.