De nya ordinarie ledamöterna i förbundsstyrelsen är på övre raden från vänster: Gunnar Benselfelt, Silvana Lindgren Majander, Yvonne Oward och Arne Nilsson. Nedre raden från vänster: Conny Börjesson Daneberg, ordinarie ledamot, samt de nya suppleanterna Stefan Paulsson, Jörgen Söderlund och Suzane Christoferson.
Foto: Privat De nya ordinarie ledamöterna i förbundsstyrelsen är på övre raden från vänster: Gunnar Benselfelt, Silvana Lindgren Majander, Yvonne Oward och Arne Nilsson. Nedre raden från vänster: Conny Börjesson Daneberg, ordinarie ledamot, samt de nya suppleanterna Stefan Paulsson, Jörgen Söderlund och Suzane Christoferson.

JRF:s förbundsårsstämma

Lotten avgjorde jämnt personval

Lottning avgjorde vilka ordinarie ledamöter som valdes in förbundsstyrelsen. Det blev valberedningens förslag som fördes till handlingarna.

Debatten som föregick personvalen på förbundsstämman ledde till en häftig åsiktsväxling om varifrån i landet det är lämpligt att ombuden kommer.
Strax före klockan 17 poängterade Torbjörn Rebert, Skåne, att han anser att förbundet bör se sig om i landet efter förtroendevalda:
– Det är absurt och häpnadsväckande att tre (av valberedningen, reds anm.) föreslagna namn kommer från Stockholm, sa han och tillade:
– JRF är ändå ett förbund för landsortens jägare.

Nordliga Sverige missgynnas
Arne Nilsson, Västernorrland, höll med om kritiken och hävdade att problemet inte bara består i att många valda representanter kommer från Stockholm utan att landets nordliga delar generellt missgynnas.
– Vi norrlänningar sätts konstant på undantag, sa han.
Dan Franzén, Östergötland, menade att splittringen inom Jägarnas Riksförbund kommer att kvarstå så länge inte hela styrelsen byts ut.
Men Torbjörn Rebert invände att det är Stockholmsdistriktet som har varit drivande i splittringen.

Lotten avgjorde
Då det var dags att rösta märktes det att delegaten från Gotland inte närvarade på stämman. Antalet röstberättigade var på grund av frånvaron delbart med två, vilket medförde att rösningen slutade med oavgjort.
Lottdragning fick, enligt stadgarna, avgöra och valberedningens förslag segrade.
Detta medförde att ombuden från Blekinge, Halland, Jönköping, Kronoberg, Värmland, Kalmar, Skåne och Uppsala, som hade förordat att Enock Skogman, Jönköping, och Rickard Olsson, Västra Götaland, skulle väljas om, inte hade någon framgång i sin strävan att minimera antalet ledamöter från Stockholm.
Henrik Tågmark, Värmland, valdes däremot om som vice ordförande.
Som ordinarie revisorer valdes Camilla Kempe, Västra Götaland, och Kristian Einarsen, Halland. Och som revisorsuppleanter blev det omval för Erik Boman och nyval för Torbjörn Rebert.

Förbundsstyrelsen kommande året
Nu består förbundsstyrelsen av följande personer:
Solveig Larsson, ordförande
Henrik Tågmark, vice ordförande
Sven-Olof Sandberg, ledamot
Ulf Lindström, ledamot
Arne Nilsson, ledamot
Silvana Lindgren Majander, ledamot
Gunnar Benselfelt, ledamot
Conny Börjesson Daneberg, ledamot
Yvonne Oward, ledamot
Stefan Paulsson, suppleant
Jörgen Söderlund, suppleant
Suzane Christoferson, suppleant