Planen för Stockholms rovdjur

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en ny förvaltningsplan för rovdjur som ska gälla till och med 2015. Planen beskriver mål för antal rovdjur och deras utbredning, och hur man ska hantera angrepp och hur man ska bemöta de som berörs av rovdjuren.

Den förra förvaltningsplanen för rovdjur i Stockholms län togs fram 2006. Sedan dess har rovdjurssituationen ändrats rejält. Då fanns ett fåtal lodjur i länet, medan hälften av länets kommuner i dag har etablerade förekomster av lodjur eller djur som passerar. Bland annat etablerades ett revir 2009 mellan Norrtälje och Åkersberga. Dessutom lever en björn sedan flera år på gränsen till Uppsala län. Även kungsörn siktas vintertid och under 2009 fick länet besök av en järv.

”En ny situation”
– Vi befinner oss i en delvis ny situation i Stockholms län där närvaron av de stora rovdjuren har ökat, vilket också innebär att risken för konflikter mellan olika intressen ökar. Vår förhoppning är att planen, med dess tydliga redogörelser för påverkansfaktorer och åtgärdsstrategier, ska kunna bidra till att förebygga konflikter och motsättningar och hjälpa oss att nå fram en helhetssyn på förvaltningen i länet, säger Andreas Zetterberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsens naturvårdsenhet.
Förvaltningsplanen har beslutats av viltförvaltningsdelegationen och vänder sig först och främst till de som arbetar med rovdjursfrågor, men även till djurägare, jägare, intresseorganisationer och till andra som är intresserade.
Två angrepp per revir accepteras
Målen i planen är bland annat det bör finnas en-två familjegrupper av varg i länet, minst nio familjegrupper av lo, att ett vargrevir bara får angripa tamboskap och hund två gånger per år, och samma siffra för de nio lodjursfamiljerna. Planen ska också arbeta för att fler invånare ska acceptera antalet vargar och de skador de orsakar, och att invånare får goda allmänkunskaper om rovdjur och hur de förvaltas.
– Vi hoppas självklart att det inte ska ske några rovdjursangrepp på hundar eller boskap över huvud taget och att mycket av det arbete som länsstyrelsen bedriver i frågan syftar till att minska risken för sådana händelser, säger Andreas Zetterberg.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...