– Vi är av meningen att Karl Hedin inte har fått en opartisk behandling, vi ifrågasätter objektiviteten i den här förundersökningen, säger Sven Severin, Karl Hedins advokat.
Foto: Mostphotos – Vi är av meningen att Karl Hedin inte har fått en opartisk behandling, vi ifrågasätter objektiviteten i den här förundersökningen, säger Sven Severin, Karl Hedins advokat.

Polis slipper straff i Hedinfallet

Polisen som ljög i Hedinfallet slipper påföljd eftersom gärningen bedöms som ringa tjänstefel – något som inte är straffbart. Nästa steg kan bli att söka överprövning av beslutet.

Den utredda polisen arbetar med artskydds- och kulturarvsbrott vid NOA, Nationella operativa avdelningen. I november 2018 träffade hon vittnet som ofta benämnts ”den trovärdiga källan”. Vittnet hade vid tillfället med sig sin makes jaktkläder. Kläder som hon senare har uppgivit att hon kontaminerat med nervgiftet karbofuran som det bland annat går att döda vargar med.
Vittnet hävdar att hon planerade att lämna över kläderna till polisen, men fick instruktioner om att åka hem med dem och invänta en husrannsakan. Husrannsakan genomfördes också senare i makarnas hem.

Angav fel uppgifter
Den utredda polisen skrev, trots att hon visste att vittnet hade med sig kläderna, ett pm dagen efter och angav att jaktkläderna funnits i makarnas bostad hela tiden.
Chefsåklagare Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren, där misstankar mot poliser utreds, har nu landat i att polisen har begått ett ringa tjänstefel. En handling som inte är straffbar. Tidén hänvisar till ett fall från Högsta domstolen, NJA 2017 s 842, där HD redogör för hur bedömning av ringa tjänstefel kan gå till.
– Min bedömning är att vi inte kan vara hårdare mot poliser än mot åklagare och domare.
Fanns det inget fall gällande poliser att hänvisa till?
– Mig veterligen finns det ett HD-fall som gäller en polis och tjänstefel, men då fälldes han.
Men står det inte klart att polisen i det här fallet ljög om händelsen?
– Hon har skrivit fel, men den förklaring som hon uppgivit i förhör kan jag inte motbevisa därför bedömer jag att det var av oaktsamhet.

Inte överraskade
Karl Hedins advokat, Sven Severin, säger att han och hans klient inte är överraskade av beskedet från Särskilda åklagarkammaren.
– Jag tycker inte att det var speciellt överraskande, men är ändå besviken att det bedöms så här. Det fanns ju ett klart direktiv från åklagaren att beslagta jaktkläder. Jag har sett bilder där jaktkläderna hänger helt öppet. Det är anmärkningsvärt att polisen inte tar med kläderna och sedan ljuger i ett pm.

Ifrågasätter opartiskhet
– Man kan se ett mönster. Vi är av meningen att Karl Hedin inte har fått en opartisk behandling, vi ifrågasätter objektiviteten i den här förundersökningen.
Det var din klient som gjorde åklagaren uppmärksam på polisens agerande, hur går ni vidare?
– Det går att begära en överprövning av beslutet att inte väcka åtal. Man får en second opinion från en överordnad åklagare, vi kommer att samråda kring detta.
Den 22 februari inleds rättegången mot din klient, hur känner han det nu?
– Vi räds inte en prövning, det ska bli skönt att få ett avgörande i tingsrätten.