Lodjursungar. I vintras gjordes en inventering som visar att det kan finnas närmare 280 föryngringar. I så fall är Sverige snart framme vid riksdagens långsiktiga miniminivå på 300 föryngringar per år.
Foto: Anders Ljung Lodjursungar. I vintras gjordes en inventering som visar att det kan finnas närmare 280 föryngringar. I så fall är Sverige snart framme vid riksdagens långsiktiga miniminivå på 300 föryngringar per år.

Rapport öppnar för lodjursjakt i vinter

Efter två års ”frysning” av lojakten kommer nu tecken på att lojakt blir tillåtet i vinter.
Naturvårdsverket tillkännager idag en forskarrapport som öppnar för lojakt i delar av Mellansverige och Norrland.
Jakt i norra Mellansverige skulle ge möjligheter till ny uppgång för såväl lo som rådjur, hävdar forskarna. I Uppland och Västmanland blir det i så fall mycket begränsad lojakt för att lodjuren ska kunna etablera sig mer söderut och decimera rådjurstammen där istället.

Naturvårdsverket har beställt rapporten av Olof Liberg och Henrik Andrén på Grimsö forskningsstation. Det har skett som en förberedelse inför ett beslut om skyddsjakt på lodjur i vinter. Beslutet kommer att tas senare i december och mycket tyder på att det blir lojakt utanför renskötselområdena efter två års uppehåll.

Riksdagens mål för lodjursstammen har visserligen inte nåtts än. Men det finns vissa möjligheter till jakt i vinter utan att stammen påverkas negativt. Det hävdar de två lodjursforskarna i rapporten till Naturvårdsverket.

Forskarduon anser att viss lojakt kan tillåtas i renskötselområdet, övriga Norrland samt delar av Mellansverige. Däremot bör ingen jakt tillåtas söder om spridningsområdet, det vill säga söder om en linje från Dalsland till Uppsala län.

Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket:

– Rapporten är ett av flera underlag till beslutet.

– Eftersom riksdagens miniminivå för lodjuren inte är nått är det viktigt att vi tillämpar försiktighetsprincipen i vårt beslut och inte äventyrar stammen spridning söderut, tillägger hon.

Lodjursstammen utveckling är inte jämn över landet. Inom renskötselområdet minskade stammen kraftigt några år. Bland annat på grund av ökad skyddsjakt, men minskningen har stannat upp.

Söder ut – i Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och nordliga Värmland – minskar antalet lodjur. Anledningen är att antalet rådjur, lodjurens huvudsakliga bytesdjur, minskar.

Spridningen längre söderut går långsamt, men här finns gott om rådjur.

Lodjursforskarna föreslår fyra förvaltningsområden för lodjuren. Det handlar om renskötselområdet, utanför renskötselområdet (övriga Norrland och Mellansverige) samt i spridningsfronten och söder därom.

Viss jakt kan tillåtas i de tre förstnämnda, anser Olof Liberg och Henrik Andrén på Grimsö.

Att tillåta jakt i Mellansverige norr om spridningsfronten skulle innebära att färre lodjur dör av brist på föda. Det skulle ge möjligheter till ny uppgång för såväl lo som rådjur, enligt forskarna.

Jakten i spridningsfronten måste begränsas för att öka möjligheterna för djuren att återetablera sig i södra Sverige. Det gäller Uppsala, Västmanlands och delar av Örebro, Värmlands och Västra Götalands län.

De två senaste åren har Naturvårdsverket enbart tillåtit skyddsjakt inom renskötselområdena.

Lodjursforskarna har även fått i uppdrag att göra en bedömning av stammens storlek. År 2003 fanns 265 föryngringar av lodjur, det vill säga antal honor som föder ungar varje år.

Riksdagens långsiktiga miniminivå är 300 föryngringar.

Vid inventeringarna i vintras registrerades 245 föryngringar.

Lodjursforskarnas nya bedömning är att det då fanns mellan 220 och 280 föryngringar.