Foto: Shutterstock.comEU har fått en rapport från Naturvårdsverket om att Sverige ska ha minst 300 vargar för att leva upp till EU:s art- och habitatdirektiv.

Rapport till EU om minst 300 vargar

Nu gäller det även inför EU att Sverige ska ha ett golv på 300 vargar. Naturvårdsverket rapporterar till EU att det minsta antalet vargar i Sverige är 300 för att populationen ska ha en gynnsam bevarandestatus.

Vart sjätte år rapporterar Naturvårdsverket till EU om statusen för olika arter och naturtyper enligt artikel 17 i EU:s art- och habitatdirektiv. Rapporteringen genomfördes 29 april.
– I rapporteringen anges även att referensvärdet för varg är 300 individer. Det är det lägsta antal vargar som ska finnas i Sverige säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande,

Riksdagsbeslut om 270 vargar
Vid förra rapporteringstillfället 2013 rapporterades 270 vargar som referensvärde. Det gav även ett riksdagsbeslut om att ha 270 vargar.
2015 utredde Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen vad som skulle vara gynnsam bevarandestatus för varg. Två oberoende forskargrupper fick i uppdrag att besvara frågan. Det resulterade i att den svenska vargpopulationen anses ha gynnsam bevarandestatus om det finns minst 300 vargar i landet och minst en ny genetisk viktig varg invandrar från Finland eller Ryssland varje femårsperiod och reproducerar sig.

Stöd i domstolsdom
– Eftersom bedömningen av vad som är gynnsam bevarandestatus ska bygga på bästa tillgängliga forskning har man i rovdjursförvaltningen vid exempelvis beslut om jakt utgått från minst 300 vargar sedan 2015. Denna nivå får också stöd i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 2016. Nu har därför 300 vargar även rapporterats in som referensvärde till EU, kommenterar Marcus Öhman.

Sista spiken i kistan för vargjakten
Detta lär bli sista spiken i kistan för licensjakt på varg i januari.
Som det ser ut med resultatet av den senaste varginventeringen är det enligt Viltskadecenter 56 vargrevir som säkrats. 33 familjegrupper har hittats. Fem av dem delas med Norge. Multiplicerat med omräkningsfaktorn 10 motsvarar de cirka 30 svenska familjegrupperna omkring 300 vargar i Sverige.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Opinion

Hämtar artiklar ...