– Rösterna som tar vargen i försvar i nyheterna blir fler och starkare, säger den finska forskaren Aku Ahlholm.
Foto: Jyväskylä universitet – Rösterna som tar vargen i försvar i nyheterna blir fler och starkare, säger den finska forskaren Aku Ahlholm.

Rapporteringen om varg mer positiv

Vargen har under de senaste årtiondena kommit att framställas allt mer positivt i nyhetsmedia. Det har en finsk forskare, som har granskat 413 artiklar i sex dagstidningar i Finland och Sverige, kommit fram till.

Dagstidningarna är svenskspråkiga Hufvudstadsbladet och Vasabladet samt finskspråkiga Helsingin Sanomat och Kainuun Sanomat i Finland, plus Dagens Nyheter och Nya Wermlands-Tidningen i Sverige.
Forskaren, Aku Ahlholm, är kommunikationschef för jakt- och fisketjänster vid det finländska statliga affärsverket Forststyrelsen. Han försvarade sin doktorsavhandling, Vargens röst: rovdjursdiskursen i finsk, finlandssvensk och svensk press från 1990-talet till 2010-talet, under disputationen som ägde rum på Jyväskylä universitet i fredags.
Avhandlingen är den första mer omfattande studien av rovdjursnyheter i Finland och Sverige.

Framställs mer positivt
Den första slutsatsen som Aku Ahlholm drar är att vargrapporteringen har förändrats sedan 1990-talet. Vargen, som tidigare snarast har varit en symbol för ondska, framställs nu mer positivt.
– Rösterna som tar vargen i försvar i nyheterna blir fler och starkare. Det speglar en förändring som dels har att göra med att miljöorganisationerna blivit aktivare, dels med att Finland och Sverige anslöt sig till EU. EU-direktivet ger vargen ett större skydd, och det diskuteras mycket i medierna, säger Aku Ahlholm i Hufvudstadsbladet.
I takt med att rösterna som försvarar vargen ökar blir konflikten häftigare mellan människor – åtminstone i nyheterna.
– Det är vanligtvis myndigheter och forskare som intervjuas. Deras röster är ofta neutrala. Däremot återges djurägarnas och jägarnas åsikter oftare i rubrikerna för att de ger en större dramatisk effekt. Studien berättar mer om människan och medierna än om vargen, menar Aku Ahlholm.

Ganska stor nyhetsfråga
Han ser också en tydlig skillnad mellan de rikstäckande dagstidningarna och lokaltidningarna. Fler vargobservationer nära bebyggelse skapar kontroverser.
Antingen tycker människor att jakten är för stor eller för liten, vargpopulationen misstänks vara större än vad som har rapporterats från myndigheterna, ytterligare diskuterar man eventuella varghybrider och tjuvskytte och så vidare.
– Vargen har blivit en ganska stor nyhetsfråga. För enskilda djurägare kan den förstås orsaka skada. Det handlar också om en rädsla för vargen som går tillbaka till 1800-talet, konstaterar Aku Ahlholm.