Den man som blev arg och hotade jägare när det "brakade loss" under en duvjakt hos grannen hade ingen framgång när han överklagade Polisens beslut att omhänderta hans vapen. (Arkivbilder)

Rätt att ta vapnen från hotande granne

Efter att en äldre man i augusti 2022 i skarpa ordalag hotat några jägare som jagade duvor omhändertog polisen mannens samtliga vapen med tillbehör. Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten men rönte ingen framgång.

Bakgrunden till fallet är en situation som uppstod i augusti 2022 när två män och kvinna satt i ett gömsle på en mark tillhörande en granne till en av jägarna. När ett par duvor skjutits stod plötsligt en annan granne på andra sidan av en stenmur ca 20 meter från jägarna och skrek och uppträdde hotfullt. Han tyckte att jägarna skulle sticka därifrån annars hotade han dem med att ömsom hämta hagelbössan och ömsom älgstudsaren för att skjuta dem.

Olaga hot

Mannen, tidigare ostraffad, dömdes av Helsingborgs tingsrätt för olaga hot till villkorlig dom och 40 dagsböter om sammanlagt 4000 kronor samt att betala ett skadestånd på 8000 kronor till respektive jägare.

Polisen gjorde rätt

Polisen omhändertog mannens vapen, sex till antalet, ett beslut som mannen överklagar till Förvaltningsrätten. Som skäl anför han att han har haft sina vapen sedan 1976 och att han har ett prickfritt förflutet. Mannen hävdar även att han är en lugn och stabil människa.

Förvaltningsrätten gör en annan bedömning, nämligen att det inte har framkommit några särskilda omständigheter som talar emot ett omhändertagande av vapnen och att Polismyndigheten har haft skäl för sitt beslut.