Rätt varg flyttades

Det var den mest genetiskt värdefulla vargen som flyttades till Örebro län för en dryg vecka sedan. DNA-analyser visar att vargen inte är släkt med de skandinaviska vargarna, utan kommer från Finland eller Ryssland.

– Vi har testat spår av löpblod i fält och ett vävnadsprov som togs på den varg som flyttades, säger Mikael Åkesson, forskare på Grimsö viltforskningsstation vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Vargen sövdes och flyttades 21 mars. Den höll sig kvar nära utsläppsplatsen i Kilsbergen några dagar och började i helgen röra sig norrut. På måndagen hade den lämnat länet och var norr om Filipstad.
– Det viktigaste nu är att vargen kan komma i balans efter flytten. Den uppträder skyggt och undviker hus och samhällen, berättar Lars Furuholm, rovdjurshandläggare i Värmlands län.

Kynnavalp och invandrare
Flera vargar har vistats i Tåssåsens sameby och angripit renar och för några veckor sedan ansökte samebyn om skyddsjakt. Tidigare spillningsprov visade att en av vargarna var en finsk-rysk varg som upptäcktes i Norrbotten i mitten av november. Den hade vandrat ner till Tåssåsens sameby utan att orsaka skador på tamdjur och ren. Den andra vargen är avkomma till en finsk-rysk varg i norska Kynnareviret och den har försvunnit från samebyns område.
– Naturvårdsverket bedömde att den finsk-ryska vargen är viktig för att minska inaveln i den svenska vargstammen. Därför beslöt vi att flytta den varg som orsakade skada, oavsett vilken av de två det var, säger Helene Lindahl Vik, handläggare på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.