Rävper Andersson fick tillstånd att fotografera björn vid en åtelplats, men han tycker att beslutet innehåller en del märkligheter. Bland går beslutet att tolka som att Jägareförbundet motarbetar björnåtlar.
Rävper Andersson fick tillstånd att fotografera björn vid en åtelplats, men han tycker att beslutet innehåller en del märkligheter. Bland går beslutet att tolka som att Jägareförbundet motarbetar björnåtlar.

Rävper får knäppa björn vid åtel

Rävper Andersson, från Torsmo i Orsa, har varit med om flera lyckade björnjakter. Nu har han även fått ett specialtillstånd att knäppa björn vid åtel, men bara med kamera.
Rävper Andersson ansökte om en fotoåtel hos länsstyrelsen i Falun den 27 april och fick ett positivt beslut den 28 maj.

Endast animaliskt lågriskavfall får användas i begränsad storlek och åtelplatsen måste vara den som finns angiven i ansökningen. Tillståndet är personligt och gäller endast fram till den 15 juni. Berörd markägare skall alltid kontaktas innan åtelutläggningen sker.

– Men det finns flera konstigheter i beslutet, tycker Rävper.

Att miljökontoret i Orsa får en kopia på beslutet tycker han är en självklarhet.

Men att björnforskningsprojektets fältansvarige Sven Brunberg i Tackåsen har fått en kopia har Rävper svårt att förstå.

Kan påverka rörelsemönstret

– Att björnprojektet vill ha reda på var fotoåtlarna finns beror på att björnarnas rörelsemönster kan påverkas, kommenterar björnforskaren Sven Brunberg.

– Även koncentrationen av antalet björnar i ett område kan påverkas om en åtel finns i området.

Att vi får en kopia på ansökan om fotoåtel är inget nytt, tillägger Sven Brunberg.

Detta har gällt sedan björnåtlar blev stillståndspliktiga.

Det finns flera föreskrifter som gäller för utläggning av åtel. Åtlar ska ligga långt från bebyggelse, större vägar eller områden där frisluftsaktiviteter bedrivs.

Flera kommuner har avstyrkt ansökan om att lägga ut åtlar på grund av att dessa inte sköts på ett hygieniskt sätt eller städats upp efter avslutad säsong.

Risker med björnåtel

Länsstyrelsen påpekar dessutom, med hänvisning till Svenska jägareförbundet, risken med att åtla eftersom björnar kan bli vana vid människors närhet eller mänskliga aktiviteter.

Rävper tycker också det är märkligt att länsveterinären i sitt beslut nämner Jägareförbundets inställning till åtlar.

Jägarförbundet har ju tagit initiativ till ett björnprojekt med kamerautrustning vid en åtelplats för att se om björnhonor har ungarna med fram till åteln eller inte.

– Syftet med projektet är att försöka få tillbaka åteljakten på björn, säger Jägareförbundets von Essen.

Han kan inte svara på varför länsveterinären fått det att se ut som att Jägareförbundet motarbetar åtelplatser för björn.