Jordbruksminister Eskil Erlandssons stabschef, Magnus Kindbom.

Regeringen föreslår kraftigt ökadeersättningar till eftersöksjägare

Regeringen föreslår kraftigt höjda ersättningar till eftersöksjägare.
Jordbruksminister Eskil Erlandsson släppte nyheten på Svenska Jägareförbundets pågående förbundsstämma.

– Regeringen föreslår att eftersök på rovdjur ska ersättas med 1 900 kronor, älg och vildsvin 700 kronor och övrigt vilt 400 kronor. Riksdagen ska behandla förslaget och sedan har Naturvårdsverket möjligthet att göra mindre justeringar av ersättningsnivåerna, säger Magnus Kindbom, stabschef hos jordbruksministern.

Inte från viltvårdsfonderna
Pengarna tas från statens väghållningsbudget och kommer inte att belasta viltvårdsfonderna, poängterar Kindbom.
Bakgrunden till de höjda ersättningarna är det starka missnöje som finns bland eftersöksjägare runt om i landet. Det har hotats med eftersöksbojkotter.
– Antalet viltolyckor ökar och det här är ett jobb som någon måste göra, oavsett om det är mitt i natten och regn och rusk ute. Ersättningen måste vara rimlig om man ska hitta människor som är villiga att ställa upp, säger Magnus Kindbom.

Anmälningsplikt
Regeringen föreslår också ändrade regler som kommer att bidra till förkortat lidande för trafikskadat vilt. Den som kör på ett djur blir skyldig att göra anmälan.
– I dag är regeln att man ska göra anmälan om man bedömmer att djuret är skadat. Det är väldigt svårt för en bilist att avgöra och därför föreslår vi en skärpning av reglerna och anmälningsplikt, säger Magnus Kindbom.
Regeringen föreslår också att eftersöksjägare får rätt att passera ägogränser i sin jakt på de skadade djuren.
– I dag kan eftersök dra ut på tiden eftersom det kan vara svårt att få tag i markägare mitt i natten. Vi föreslår att man i möjligaste mån ska underrätta markägare, men går inte det så är det ändå tillåtet att fortsätta eftersöket, säger Magnus Kindbom.
Rådjur är det minsta djur som omfattas av eftersökslagstiftningen.

Applåder 
Jordbruksministerns nyhet togs emot med applåder på Svenska Jägareförbundes stämma på Öster Malma. Eftersökssamordnare Björn Fredriksson i Grycksbo är också glad.
– Äntligen. Det här är uppdrag som många gånger ska göras mitt i nätterna, av människor som har vanliga jobb att sköta på dagarna, säger Björn Fredriksson.
Eskil Erlandssons målsättning är att de nya ersättningarna och reglerna införs från och med 1 januari 2010.

Mikael Moilanen
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...