Rekordmånga björnar fälldes i Norrbotten

Sammanlagt fälldes 46 björnar under årets björnjakt i Norbotten, vilket är ett rekordresultat. 33 fälldes i inlandet, sju i östra Norrbotten och sex vid kusten. Det framgår av länsstyrelsens sammanställning av björnjakten.

Kvoten var egentligen 32 björnar i inlandet. På grund av överskjutning blev det sammanlagt 33 björnar. Även i kustkommunerna fälldes samtliga sex tillåtna björnar medan sju av tolv tillåtna björnar fälldes i östra Norrbotten. 18 av björnarna var honor, 27 var hanar och den påskjutna björnen av okänt kön.

”Vi är mycket nöjda

– Vi är mycket nöjda med att jägarna lyckades fylla kvoterna i både inlandet och i kustområdet. Speciellt kustområdet har tidigare år inte fyllt hela sin kvot. Detta visar att de kvoter vi anger som lämpliga till Naturvårdsverket inte är för stora, säger Lena Bondestad, handläggare på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Östra Norrbotten, med kommunerna Pajala, Övertorneå och Överkalix samt Gällivare kommun nedanför odlingsgränsen, var ett nytt delområde i björnjakten i år. Syftet var att minska förlusterna av björndödade renkalvar, något som samebyarna i det aktuella området pekat ut som ett stort problem.

Riktad jakt mot problemområden

– Sju fällda björnar inom det området får också anses vara ett bra resultat med tanke på att det tidigare år aldrig fällts så mycket björnar i dessa delar av länet under björnjakten. Det visar att det är möjligt att rikta jakten mot problemområden genom att dela upp länet i olika delområden, kommenterar Ronny Edin, chef för naturvårdsenheten.

Till skillnad mot i flera andra län har antalet rapporterade, påskjutna björnar som inte återfunnits varit mycket få i Norrbotten. Endast ett fall finns rapporterat. Det gäller en björn som påsköts i Kiruna, men som med stor sannolikhet senare har dött av sina skador. Däremot har två björnhonor som haft mjölk i spenarna skjutits. De innebär att de med stor sannolikhet hade årsungar. Dessutom är en årsunge också fälld. Samtliga dessa björnar är fredade under björnjakten.

Moderlösa ungar kan överleva

– Det är alltid mycket beklagligt när sådant här händer och något som ska undvikas till varje pris. Erfarenheter säger dock att även dessa små moderlösa årsungar har rätt stor chans att kunna överleva och klara övervintringen själva. Därför låter vi dem vara och avlivar dem inte, förklarar Lena Bondestad.

Förra året fick köttet från ett antal björnar i länet kasseras på grund av att det surnat. Detta skedde då björnen inte längre, enligt Livsmedelsverkets tolkning av EU:s nya livsmedelslagstiftning, fick flås innan den anlänt till ett godkänt slakteri.

Slapp få surt björnkött

I år hade Livsmedelsverket, efter att länsstyrelsen pekat på problemet i en skrivelse, ändrat sin tolkning av livsmedelsrutinerna kring björn. Det innebar att det i år var tillåtet, om det ansågs nödvändigt, att flå björnen innan den anlänt till ett godkänt slakteri. Detta har medfört att det i år inte finns några rapporter om att köttet från björnar surnat.

– Det var mycket bra att Livsmedelsverket redan till årets jakt löste problemet med björnkött som surnar. Det underlättar en fortsatt björnjakt i länet, säger Ronny Edin.