Rekordmånga föryngringar av järv har konstaterats i Västerbottens län i år.
Foto: Sergey Krasnoshchokov / Shutterstock.com Rekordmånga föryngringar av järv har konstaterats i Västerbottens län i år.

Rekordmånga järvkullar i Västerbotten

I år har det blivit rekordmånga järvföryngringar i Västerbottens län. Antalet lodjur är några fler än förra året, men antalet kungsörnshäckningar har minskat.

Enligt de senaste inventeringarna i Västerbotten konstateras att man inte haft så många föryngringar av järv i länet sedan 1966. Antalet föryngringar var 28 i år, och det innebär att i år liksom förra året passeras miniminivån för antalet föryngringar som är satt till 26. Totalt består stammen av cirka 150 individer.
– Så många har vi inte haft något år sedan inventeringarna startade 1966. Två föryngringar delas med Jämtland respektive Norrbotten. Dessutom tillfaller Västerbotten hälften av en föryngring som ligger på den norska sidan. Slutsiffran blir då 28,5 järvföryngringar för Västerbotten, säger Linda Backlund, rovdjursförvaltare på länsstyrelsen.

33 familjegrupper av lo
Lodjuren har blivit några fler sedan förra året och består enligt inventeringen av 33 familjegrupper. Ytterligare två famijegrupper rör sig över grånsen till Norr- och Västerbotten och en delas med Västerbotten och Jämtland. Det gör att totalt 34,5 föryngringar av lodjur konstaterats, vilket betyder cirka 200 individer.
Förvaltningsmodellen är mellan 18 och 28 föryngringar varje år, så nu ligger stammen över gränsvärdet.
– Målet är därför att minska lodjursstammen i länet. Ett led i detta är den nu pågående skyddsjakten efter lodjur, säger Linda Backlund.

35 lyckade kungsörnshäckningar
Antalet kungsörnshäckningar har minskat jämfört med förra året. Bara 35 lyckade häckningar har konstaterats i de 91 revir som finns i länet. Ytterligare nio häckningar misslyckades. Orsaken till nedgången är sannolikt bristen på smågnagare. 

Ensamma vargar har siktats
Sex olika vargindivider har rört sig i länet, men de har alla varit ensamma vargar. Man har inte lyckats ta DNA-prover efter alla, så siffran är lite osäker. Två vargar fotograferades söder om Åsele i september, vilket tros vara den finsk-ryska tiken och den varg som nu går med henne.
Antalet björnar ligger kvar på cirka 300 djur, och ser ut att vara på väg att minska något. Stammen följts med hjälp av björnobservationer under älgjakten och genom att regelbundet analysera spilllning.