Foto: Henri Engström Skarvar, glupska fåglar som lämnar sterila öar och utslagna fiskbestånd efter sig där de drar fram – enligt många kritiker.

Rekordmånga storskarvar i Sverige

Antalet storskarvar i Sverige slår nytt rekord och finns i hela landet förutom i Jämtland och Dalarna. Under den senaste tioårsperioden har stammen i det närmaste fördubblats, visar 2023 år inventering.

I Sverige finns det två underarter av storskarv – atlantskarv och mellanskarv, den senare är den underart som häckar här och också är föremål för konflikt i Sverige och övriga Europa.

Visar tydligt

Senast skarvbeståndet inventerades på rikstäckande nivå i Sverige var 2012. Då konstaterades att det fanns 40 958 bon och 169 kolonier. Resultatet av 2023 år skarvinventering visar tydligt att den impopulära fågeln är på stark frammarsch. Nu räknades sammanlagt 74 767 bon i 224 kolonier – i det närmaste en fördubbling. Storskarv befanns häcka i alla län förutom Jämtlands och Dalarnas län.

– Tidigare har man sagt, när den här inventeringen gjordes 2012 då såg man att antalet häckande skarvar i Sverige verkade ha planat ut, nu har man nått en topp, säger Karl Lundström på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som utfört inventeringen, till Vetenskapsradion Nyheter.

Han tillägger:

– Men så verkar det inte ha varit. Ökningen har fortsatt under de här elva åren.

Hotar fisket

Ett bakomliggande skäl till motståndet mot växande skarvkolonier är att fågeln går hårt åt lokala fiskbestånd – speciellt om de redan är hotade eller försvagade.

Mona HansErs, chef för viltanalys på Naturvårdsverket, är beställare av inventeringen. Hon hoppas att det ska bli lättare för myndigheterna att fatta bra beslut, nu då de har bättre faktastöd.

– Många har känt att skarpopulationen har ökat, men ingen räkning har gjorts sedan 2012. Nu får länsstyrelserna bättre beslutsunderlag, säger hon till Jakt & Jägare.

Varför har inventeringen dröjt så länge?

– Jag vet faktiskt inte, jag har jobbat sedan 1,5 år här. Nu tyckte vi att det var viktigt att ställa samman ett underlag till den nya förvaltningsplanen.