Rekordmånga vargar i norr

I Jämtland och Härjedalen finns det just nu fler vargar än det gjort på hundra år. Trots detta finns det ingen egentlig plats för dem i något av de båda länen.

I Västernorrland har Junseletiken fått sällskap av en hane och de båda markerar revir i Junseletrakten. I Haverö, i sydöstra länet, finns ytterligare ett revirmarkerande vargpar, rapporterar SVT Mittnytt.
Haveröreviret delas även med Gävleborgs och Jämtlands län. Länsstyrelsen i Jämtlands län har beviljat skyddsjakt på en av Haverövargarna efter att det skett flera attacker mot hund.
Det har även kommit in rapporter om att det siktats ett vargpar väster om Edsele.

De flesta vargar håller till i renskötselområden
I Jämtland håller ett revirmarkerande par till mellan Rätansbyn och Vemhån. I södra Härjedalen mot Dalarna håller en flock på minst fyra vartar till. Det finns även rapporter om varg från fyra andra platser i länet, och totalt beräknas det finnas 15 vargar. De flesta av dem finns dock i renskötselområden och kan omfattas av skyddsjakt.
Den enda egentliga fristaden som finns för vargar i de båda länen är söder om Ljungan i Västernorrland.
–  I den södra delen av länet mot Gävleborgs län har vi möjlighet att hantera vargar, men norrut är det svårt eftersom renskötseln är så utbredd, konstaterar Gunnar Ledström, till SVT Mittnytt.