Under det senaste jaktåret, 2017/2018, sattes ett nytt rekord när det gäller hur många fällda vildsvin som noterats. Det sköts 114 000 vildsvin i Sverige, vilket är drygt 11 000 fler än jaktsäsongen före.
Foto: Shutterstock.com Under det senaste jaktåret, 2017/2018, sattes ett nytt rekord när det gäller hur många fällda vildsvin som noterats. Det sköts 114 000 vildsvin i Sverige, vilket är drygt 11 000 fler än jaktsäsongen före.

Rekordmånga vildsvin fällda

Den förra jaktsäsongen, 1 juli 2017 till sista juni 2018, har det rapporterats in 114 000 fällda vildsvin. Det är en rekordnotering och en ökning med över 11 000, jämfört med säsongen före.

Jaktåret 2015/2016 var det drygt 97 600 fällda vildsvin enligt det som noterats i Jägareförbundets viltövervakning.
Jaktåret därpå steg siffran till 102 923 vildsvin. Det innebar att det under jaktsäsongen 2016/2017 sköts nästan 21 000 fler vildsvin än älgar.
Nu fortsätter alltså den årliga avskjutningen att öka. Den här säsongen med en ökning på drygt 11 000 vildsvin.

Störst vildsvinsjakt i Skåne
De största vildsvinslänen i avskjutningsstatistiken är fortfarande Skåne, Östergötland och Kalmar.
Vildsvinen väntas fortsätta sprida sig norr ut i Sverige.
De prognoser som gjorts visar att det i framtiden kan krävas en årlig avskjutning på uppåt 300 000 vildsvin för att få en hållbar förvaltning.

Större än älgjakten
Nya regler för att jägare lättare ska kunna avyttra vildsvinskött är en viktig fråga när det gäller Sveriges nya högvilt, som sedan flera år tillbaka tagit över som det ”största viltet” före älgarna.
Jaktåret 2017/2018 fälldes det 84 752 älgar i Sverige. Det innebär att det sköts 29 248 fler vildsvin än älgar under det senaste jaktåret.